Jaarplan 2024

“Het Nederlandse tuinbouwcluster is een partner van de samenleving bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid en geluk. De vernieuwing, kennis, innovatie en het ondernemende karakter van het cluster worden ingezet om deze maatschappelijke vraagstukken op te lossen.” Dat is de kern van het ambitiedocument Gezondheid & Geluk dat vorige week is gepresenteerd aan de Greenboard van de Greenport.

Bekijk het Ambitiedocument Gezondheid & Geluk 

Bekijk de flyer van Greenports Nederland, Brightlands, Greenport West-Holland, Koppert Cress, GroentenFruit Huis, HAS Hogeschool, De Groene Stad en Glastuinbouw Nederland over Gezondheid & Geluk

Samen met Glastuinbouw Nederland werkt de Greenboard aan een actie-agenda; daarin staan centraal: Dialoog en netwerkvorming; Zichtbaar maken van bestaande initiatieven; Initiatieven verbinden; Initiatieven versterken.

Rob Baan van Koppert Cress, een van de ambassadeurs van het ambitiedocument: “Mijn doel is om van Nederland de ‘gezondste delta van de wereld’ te maken. Het geheim van die gezonde delta zit in gezonde voeding. De land- en tuinbouw van Nederland spelen hier een cruciale rol.”

Albert Haasnoot van Royal FloraHolland: “Groen is meer dan mooi. Het is geen luxeproduct maar biedt oplossingen voor grote uitdagingen: de gevolgen van klimaatveranderingen, toenemende ziektekosten doordat de bevolking vergrijst, negatieve effecten van verstedelijking en slechte luchtkwaliteit. Groen kan helpen een gezonde leef- , woon- en werkomgeving te creëren.”Pin It on Pinterest