Jaarplan 2024

Angelique de Wit is per 1 februari de nieuwe directeur van Greenport West-Holland. Zij volgt daarmee Jolanda Heistek op, die vorig jaar is overgestapt naar Royal FloraHolland.

Angelique is zeker geen onbekende in het regionale ondernemersnetwerk en glastuinbouwcluster. Ze werkte voorheen bij Rabobank Westland, bij gemeente Westland, bij stichting Westland Marketing, bij VNO-NCW West, bij World Horti Center en recent bij Achmea/Hagelunie.

Over haar motivatie voor het vervullen van de rol als directeur zegt Angelique het volgende: ‘De passie van de ondernemers, het innovatieve vermogen, de pragmatische instelling, het internationale speelveld, de focus op duurzaamheid en bovenal de enorme veerkracht van de sector, raken me als mens en als werkende in de tuinbouw. Ik denk dat ik als aanjager en katalysator, samen met de stakeholders in het netwerk van de Greenport van meerwaarde kan zijn’.

 Pin It on Pinterest