Jaarplan 2024

Bedrijven in het glastuinbouwcluster zouden meer aandacht moeten hebben voor cyberveiligheid. Dat stelt Patrick Hakvoort, manager infrastructuur bij Anthura. Hij roept ondernemers vooral op open te zijn over mogelijke hacks: daardoor kunnen ondernemers van elkaar leren en weten ze beter wat mogelijke risico’s zijn. Anthura zelf leerde veel van een hack die in 2021 de Chinese vestiging enkele weken platlegde.

Iedere onderneming loopt het risico gehackt te worden, stelt Patrick Hakvoort, die sinds anderhalf jaar verantwoordelijk is voor de digitale veiligheid binnen Anthura. Er zijn volgens hem grofweg twee groepen hackers: Russische groepen zijn vooral uit op geld, bijvoorbeeld door een ransom-aanval. Chinese hackers zijn vooral uit op data: als ze eenmaal een bedrijf zijn binnengedrongen houden ze zich dan ook lang gedeisd.

Anthura kreeg in 2021 te maken met een ransom-aanval: de Chinese vestiging bleek gehackt. Alleen door de betaling van een dwangsom zou het sierteeltbedrijf in Kunming weer toegang krijgen tot de eigen bedrijfsdata. Tot die tijd zou het bedrijf platliggen. De directie van Anthura besloot daarop niet in te gaan. Op basis van back-ups kon de productie hervat worden. In totaal lag het bedrijf twee weken plat en verloor het zo’n 5 tot 10 procent van alle data.

Schade verkleinen
Die hack was voor Anthura aanleiding om extra aandacht te besteden aan digitale veiligheid. Zo werd het deelnemer van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport (dat oktober 2022 is gelanceerd), wordt het personeel continu geschoold in het herkennen van digitale dreigingen en investeert Anthura in nieuwe technieken.

Maar zelfs Anthura is niet 100% veilig voor hackers, aldus Hakvoort. “We kunnen hooguit de mogelijke schade door een hack verkleinen.” Zo zijn de computers van de afdeling R&D nagenoeg afgesloten van de rest van het bedrijf: het ontwikkelen van nieuwe rassen is immers de kern van Anthura.

‘Digitale veiligheid doen we samen’
Hakvoort adviseert andere ondernemers op dezelfde manier naar hun eigen bedrijf te kijken. “Begin met jezelf te vragen: wat is onze core business, dus wat moeten we beveiligen? Wees ook kritisch op klimaatcomputers. Daarvan wordt vaak gezegd: laat die maar draaien, want die doen het al tientallen jaren goed. Dat zijn dus vaak verouderde IT-systemen en daar schuilt dus een gevaar. En wees open richting je ketenpartners, want digitale veiligheid doen we samen.”

Cybercafé op 30 maart
Anthura en het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport organiseren op 30 maart een cybercafé over ‘incident response’, ofwel: wat moet u doen als uw bedrijf gehackt blijft? Wil je dit Cybercafe bijwonen, houd dan de website van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport in de gaten voor meer informatie.

Over het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport
Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport richt zich op het ondersteunen van bedrijven in het tuinbouwcluster en is opgericht door een groot aantal aansprekende organisaties: Delphy, Dutch Fresh Port, Royal FloraHolland, Glastuinbouw Nederland, Greenport West-Holland, GroentenFruit Huis, Hoogendoorn Automatisering, Interpolis-Achmea, Security Delta (HSD), het Digital Trust Center, de Haagse Hogeschool en de Provincie Zuid-Holland. Bedrijven uit het glastuinbouwcluster kunnen deelnemer worden van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport.

Lees het interview met Patrick Hakvoort op de website van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport.Pin It on Pinterest