Jaarplan 2024

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig regionaal tuinbouwcluster? Die vraag beantwoordt de Roadmap Next Economy Greenport. Onder leiding van transitieprofessor Jan Rotmans (DRIFT-EUR) onderzoeken frisdenkers van binnen en buiten de tuinbouwsector nieuwe verdienmodellen voor bedrijven in de Greenport. Inmiddels zijn er twee sessies geweest over deze Roadmap.

“De tuinbouw is verworden tot een sector waarvan het onderscheidend vermogen te weinig wordt herkend en betaald”, vertelde Ruud van der Vliet van Rabobank Westland onlangs. “Evolutie is niet meer voldoende. Er zijn dus doorbraken nodig. Een revolutie dus. We moeten naar een nieuw, duurzaam verdienmodel voor de hele Greenport.”

De Greenport heeft samen met Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Rabobank Westland, onderzoeksgroep DRIFT (Erasmus Universiteit) – van Jan Rotmans – gevraagd de mogelijkheden voor nieuw verdienmodelen te onderzoeken, samen met ondernemers. Dat gebeurt onder meer door interviews en tijdens een viertal Arena-sessies. Van die sessies zijn er inmiddels twee geweest; de meest recente was op 3 juli. Circa 25 bedrijven en kennisdragers waren te gast in het inspirerende en gezonde bedrijfsrestaurant van Rob Baan bij Koppert Cress. Na de zomervakantie – is de volgende sessie waarin de toekomstbeelden worden omgezet naar concrete actielijnen.Pin It on Pinterest