Jaarplan 2024

“Reststromen worden vaak gebruikt voor compost, maar er zit veel meer waarde in. Ze kunnen fungeren als materiaal voor nieuwe producten. Van tomatenstengels kun je bijvoorbeeld leer maken. Je kunt reststromen zelfs gebruiken als basis voor nieuwe voedingsmiddelen”, vertelt Willem Kemmers in een artikel dat magazine Business Insider onlangs schreef over biobased ondernemen. Aanleiding voor het artikel was het bezoek van Greenport West-Holland aan ImpactFest in Den Haag. Lees het artikel op de website van Business Insider

 Pin It on Pinterest