Jaarplan 2024

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland, Greenport West-Holland en Westland Infra hebben het initiatief genomen onderzoek te laten uitvoeren naar de inzet van batterijen in de glastuinbouw. Het Westland wordt daarbij als voorbeeld genomen, maar uitkomsten van het onderzoek zullen ook voor andere gebieden van toegevoegde waarde zijn. Deze partijen vormen de stuurgroep van dit onderzoek, aangevuld met Glastuinbouw Nederland en Rabobank.

De uitvoering van het onderzoek is recent gegund aan Stratergy. Stratergy is een adviesbureau met veel ervaring in de energiemarkt en gespecialiseerd in flexibiliteitsoplossingen. Stratergy heeft vorig jaar het gratis ‘Handboek verdienmodellen batterij’ gepubliceerd en geeft periodiek de update ‘pijplijn batterijvermogen in beeld bij netbeheerders’ uit.

In het onderzoek worden een aantal scenario’s uitgewerkt met in de basis een centrale batterij en in een ander scenario de decentrale batterij. De scenario’s zijn de opmaat naar toekomstperspectieven, zoals: ‘hoe helpt de batterijopslag de netbeheerder?’ en “hoe interessant is het voor tuinbouwondernemers?’. Randvoorwaarden voor ondernemers, netbeheerder en gemeenten worden in dit onderzoek helder uitgewerkt.Pin It on Pinterest