Jaarplan 2024

Wat is de rol van nieuwe technologieën in Greenport West-Holland in 2030? Daarover gaat de workshop die Greenport West-Holland, provincie Zuid-Holland en DRIFT verzorgen op donderdagavond 27 oktober. Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst.

De workshop maakt deel uit van MINT. Dit is een onderzoek naar de maatschappelijke invloed van nieuwe technologie op de Zuid-Hollandse maatschappij tot aan 2030. De bijeenkomst is dan ook een vervolg op Horticulture in transition: tijdens die bijeenkomst van 11 juli zijn enkele belangrijke technologische trends verkend.

In de workshop van 27 oktober gaan we een stap verder. Samen met een groep koplopers werken we aan enkele toekomstscenario’s:

In het eerste deel gaan we in op 4 toekomstbeelden voor het Westland-Oostland in 2030. Deze toekomstbeelden roepen allerlei vragen op. Welke productie- en netwerktechnologieën hebben de grootste impact op de regio? In hoeverre zullen informatie, data, ontwerpen en standaarden open en gedeeld zijn? Op welke schaal zullen productie en distributie in de toekomst plaatsvinden (vooral lokaal of vooral globaal)? En welke economische, ruimtelijke en sociale gevolgen heeft nieuwe technologie in deze toekomstbeelden?

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we samen in op de vraag hoe we kunnen inspelen op de geschetste toekomstbeelden. Welke acties zijn nu nodig om tot een gewenst toekomstbeeld te komen of een ongewenst beeld te vermijden? Door stil te staan bij deze extremen kan het Westland-Oostland de eigen kennis verder ontwikkelen, beter positie bepalen en voorsorteren op de toekomst.

Locatie

De MINT-workshop vindt plaats op donderdag 27 oktober 2016 van 16.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur, avondmaaltijd zit inbegrepen). De locatie is Anthura, Anthuriumweg 14, Bleiswijk.

Aanmelden

Bent u ondernemer in de tuinbouw en bent u toekomstgericht? Dan bent u van harte welkom bij de MINT-workshop. U krijgt een kijkje in de keuken van belangrijke technologische ontwikkelingen en inzicht in de impact hiervan op het Westland-Oostland.

 Pin It on Pinterest