Jaarplan 2024

Nieuwsgierig naar de kansen voor snijbloemensector in Kenia? Met deze vraag vertrokken wij – vijf vierdejaarsstudenten Tuinbouw & Agribusiness met afstudeerrichting Management & Greenports aan Hogeschool Inholland Delft – in opdracht van The Kenya Flower Council naar Kenia. Hier onderzochten wij de kansen voor diversificatie van de snijbloemensector in Kenia.

Rond de eeuwwisseling heeft er een aantal Nederlandse rozenkwekers hun bedrijf voortgezet in Kenia. Toen al konden zij daar hoge kwaliteit rozen telen tegen een lagere kostprijs. De studenten spraken  een aantal pioniers, evenals kwekers van andere snijbloemen en andere betrokken partijen in de Keniaanse snijbloemensector. Momenteel is er veel meer kennis en ervaring met de snijbloem en is er veel meer mogelijk dan alleen rozenproductie.

Op donderdag 15 december om 15:00 uur delen de studenten hun ervaringen en opgedane inzichten. Tevens zal Jeroen van der Hulst van FlowerWatch BV informatie over de monitoring en kwaliteitszekerheid van lucht- en zeevracht vanuit Kenia met u te delen. Om bij de presentatie aanwezig te kunnen zijn kunt u zich aanmelden via: https://forms.gle/rBFKL6TeL9dseYPSAPin It on Pinterest