Jaarplan 2024

De glastuinbouw staat voor een enorme uitdaging om optimaal te produceren met onder andere minder energie, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder arbeid en hergebruik van water. Sensoren kunnen hierbij helpen, maar nog niet voor iedereen is de meerwaarde van sensoren duidelijk. Glastuinbouw Nederland organiseert hiervoor een bijeenkomst  waarbij onderzoekers en sensorleveranciers samen de praktische toepassingen van diverse sensoren toelichten en demonsteren. De bijeenkomst vindt plaats bij Delphy Improvement Centre op 26 januari. Lees verder op de website Groenedigitalisering.nl.Pin It on Pinterest