Jaarplan 2024

Huizen of kantoren gebouwd van reststromen uit de paprikateelt. Het kan, vertelt Ineke Lemmen van de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen. Belangrijk voor een doorbraak is dat publieke en private opdrachtgevers, zoals woningcoöperaties, overheden, maar ook transformatie van bankgebouwen, of winkels gestimuleerd worden te kiezen voor biobased bouwmaterialen én ondersteund worden op technisch en juridisch gebied. “Ons doel is business cases ontwikkelen voor bijvoorbeeld reststromen uit de tuinbouw en toepasbaar maken voor bouwprojecten.” 

Ineke was tot en met december actief voor de Greenport West-Holland als kwartiermaker Circulaire Metropool als onderdeel van het Innovatiepact. Ze werkte onder meer het basisplan voor het programma uit, legde de verbinding met  de eerste 20 ambassadeurs voor een Community of Practice en met andere projecten van bijvoorbeeld Stichting Glastuinbouw Innovatie Nederland (SIGN), hogescholen en Greenports Nederland. 

“Het ontwikkelen van een circulaire metropool is een kwestie van kringlopen sluiten. Het gaat dus verder dan werken in je eigen keten; het gaat om het leggen van verbinding met de omgeving en met partners, die zich inzetten om reststromen op te waarderen en het gebruik van grondstoffen te verminderen”, aldus Lemmen. “Op dat vlak gebeurt al heel veel, ook binnen Greenport West-Holland. De kunst is om niet een nieuw project te starten, maar al die projecten te bundelen en versterken onder een paraplu en aansluiten bij wat al gebeurt.”

Maar onlangs verruilde ze de Greenport West-Holland voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ze is ‘ambassadeur’ voor de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen, een initiatief van ministerie LNV in samenwerking met SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland), Greenports Nederland, regionale Greenports en PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). 

Om te beginnen: wat is een Buyer Group?

“Binnen een Buyer Group werken partijen samen op het gebied van inkoop van bijvoorbeeld vastgoed, bouwmaterialen, grond-, weg- en waterbouw of mobiliteit. Het doel is een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. Inmiddels zijn er zestien Buyer Groups actief. De Buyer Group Biobased Bouwmaterialen is het meest recent opgericht. Nieuw aan deze is verder dat ook ondernemers (in de rol van opdrachtgevers) kunnen deelnemen.”

Wat doet de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen?

“We zoeken opdrachtgevers die een bouwplan hebben. Een woningcoöperatie bijvoorbeeld, bedrijven of particuliere opdrachtgevers. Samen met de inkoper van zo’n opdrachtgever onderzoeken we de mogelijkheid om biobased bouwmaterialen te gebruiken. Dat kan dan worden meegenomen in de opdracht richting het bouwbedrijf. Zo zitten we dus heel dicht op de markt. We willen in twee jaar met 25 opdrachtgevers samenwerken.”

Waarom is dat nodig?

“Bouwen met biobased materialen is voor veel opdrachtgevers nog complex. Er is veel technische en juridische kennis voor nodig. Het gebouw moet immers voldoen aan het bouwbesluit, maar hoe werkt dat met biobased materialen? Of hoe ontwerp je een gebouw dat later weer makkelijk gedemonteerd kan worden? Daar willen we de opdrachtgevers mee helpen.”

Kun je daar een voorbeeld van noemen?

“We zijn in gesprek met een partij die woningen wil bouwen. Normaal wordt al snel naar steenwol gegrepen, maar nu kijken we serieus naar paprikaknoesten als isolatiemateriaal. De reststromen worden ingezameld door een Bleiswijks bedrijf, die het levert aan BB Block, een start-up die prefab biobased bouwelementen produceert. Dat kan een nieuwe business case opleveren, ook voor de teler. In de toekomst kan hij wellicht zelfs geld krijgen voor zijn reststromen, in plaats van dat elk jaar de afvoerkosten stijgen.”

Waar ligt de grote uitdaging?

“Het begint natuurlijk met het vinden van de geschikte opdrachtgevers. Die kunnen ons bereiken via bijvoorbeeld de website van PIANOo. Daarnaast is het belangrijk samen te werken met andere schakels binnen de keten. Je hebt elkaar nodig. Samen moet je het als een uitdaging zien om circulariteit vorm te kunnen geven en er je business van te maken.”

Meer weten?

Interesse? Bekijk de uitnodiging van de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen of neem contact op met Jan Willem van de Groep.Pin It on Pinterest