Jaarplan 2024

 

Greenport West-Holland zet zich – samen met partners – in voor concrete innovaties op het gebied van vertical farming. In een video vertellen Greenport West-Holland, Indoor Farming Nederland, Wageningen U&R, Fieldlab, Delphy en Innovation Quarter hoe zij hier momenteel invulling aan geven.Pin It on Pinterest