Jaarplan 2024

Crossover event in demokwekerij Westland te Honselersdijk dinsdag 2 juni 2015

Geachte heer/mevrouw,

In verband met het gelijktijdig plaatsvinden van andere relevante evenementen in de glastuinbouw sector op donderdag 21 mei as., hebben wij ervoor gekozen om ons crossover evenement te verplaatsen naar dinsdag 2 juni 2015.

TNO nodigt u uit om een kijkje te nemen in de schatkamers van TNO.

Op dinsdag 2 juni 2015 worden TNO technologieën, welke reeds zijn ontwikkeld voor andere sectoren, gepresenteerd aan innovatieve tuinders. U bent van harte uitgenodigd voor dit Crossover event in Demokwekerij Westland te Honselersdijk.

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen heeft volop raakvlakken met andere topsectoren zoals Energie, Water, High Tech systems, etc. TNO ontwikkelt nieuwe technologieën voor alle negen de topsectoren. Op het Crossover event mag u bepalen welke van de TNO technologieën u zou willen toepassen in uw bedrijf.

U kunt als ondernemer meepraten en beslissen door in te schrijven op 1 of 2 onderwerpen waar u in geïnteresseerd bent en samen met de TNO deskundige bediscussiëren welke voordelen de toepassing van deze technologie in de tuinbouw op zouden kunnen leveren.

Programma
13:30 uur Inloop
14:00 uur Opening van de middag door Egon Janssen,  Marktmanager Glastuinbouw TNO
14:10 uur Presentatie WPS Hortisystems
14:25 uur Pitches van de 7 technologieën
15:00 uur Eerste verdiepingssessie
15:45 uur Korte pauze
16:00 uur Tweede verdiepingssessie
16:45 uur Plenaire terugkoppeling
17:10 uur Borrel

Verdiepingssessies
De onderwerpen waarop kan worden ingeschreven zijn als volgt:
Technologie
Water
Nooit meer spuien
Kasontwerp
SIOM (Systeem Integratie Optimalisatie Model)
Geothermie
Geothermische Warmtebuffer
Algenkweek
Algenkweek
Productontwikkeling
Integratie van dunne film zonnecellen in de kas
Sensoren
Optische sensoren
Vision
Vroegtijdige ziektedetectie door hyperspectrale beeldvorming

Vervolg
Doel van de bijeenkomst is om innovatieve tuinders te vinden die actief aan de slag willen met één van de technologieën. TNO stelt uit haar MKB programma middelen ter beschikking om de ondernemers hierbij te ondersteunen.

Parkeren en locatie
U kunt parkeren bij Demokwekerij Westland (routebeschrijving).
Demokwekerij Westland
Zwethlaan 52
2675 LB HonselersdijkPin It on Pinterest