Magazine Aan het werk

 

 

Cyberweerbaarheidscentrum

Een digitaal veilige keten

Digitale veiligheid steeds kwetsbaarder

Digitaal veilig. Dat klinkt als: goede wachtwoorden gebruiken en niet op verkeerde links klikken. Maar uw bedrijf of organisatie is op veel verschillende manieren digitaal verbonden met andere ketenpartijen en toeleveranciers. Zorgen voor veiligheid is dus een gezamenlijke opgave en vraagt een ketenaanpak. Dat is het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland: het gezamenlijke loket voor digitale veiligheid voor bedrijven in het Greenport-cluster, zoals productiebedrijven, handel en toelevering.

Digitale veiligheid steeds kwetsbaarder De digitale transformatie versnelt. Tegelijkertijd neemt het aantal cybersecurity-incidenten dagelijks toe. Persoonsgegevens worden misbruikt, cyberaanvallen leggen bedrijven plat, vitale systemen vallen uit. In het glastuinbouwcluster lijkt het aantal incidenten beperkt, en dus veilig voor cybercriminaliteit. Maar dat is schijn. Bedrijven en organisaties moeten steeds meer moeite doen hun eigen digitale veiligheid te beschermen, en steeds vaker lukt dat niet, zo blijkt uit onderzoek. De sector moet zich dus wapenen, En dat gaat verder dan het beveiligen van individuele bedrijven. Immers, in toenemende mate is er digitaal (internationaal) verkeer tussen bedrijven en organisaties in ons glastuinbouwcluster. Die data-uitwisseling moet beschermd worden, en we moeten voorkomen dat zwakke schakels een hele keten, of een deel daarvan, kunnen beschadigen.

 

Een gezamenlijke aanpak

Digitale veiligheid vraagt een gezamenlijke sectoraanpak. Daarom hebben Greenport West-Holland en het Nederlandse veiligheidscluster Security Delta (HSD) de handen ineengeslagen. Dat gebeurt in het kader van onder meer het onderzoek ‘Cybergereedheid Economie Provincie Zuid-Holland’ en het programma ‘Digital Trust Center’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er wordt nauw samengewerkt met de Haagse Hogeschool, provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter in de verbinding naar onder andere de ‘Digitaliseringsvisie glastuinbouw’ van Greenport West-Holland en InnovationQuarter.

 

‘Door digitalisering wordt de hele keten verbonden. Daarom gaat digitale veiligheid ons allemaal aan’

André van der Linden

Royal FloraHolland

Wat doet het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland?

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland heeft een groot aantal taken op het gebied van digitale veiligheid. Een overzicht:

  • Verstrekken van actuele, relevante en duidelijke (dreigings)informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Werken aan het verhogen van de bewustwording rondom digitale veiligheid bij ondernemers, CEO’s, managers en medewerkers.
  • Oprichten van een digitaal loket voor raad, advies en slachtofferhulp.
  • Opstellen en delen van beveiligingsadvies ten aanzien van kwetsbaarheden in hardware en software (zowel op gebied van automatisering als op gebied van procestechnologie).
  • Faciliteren van expert-overleggen voor kennisdeling en netwerking.
  • Gezamenlijk inkopen van cybersecurity-dienstverlening (zoals ondersteuning van onder andere security monitoring via shared service inkoop).

Hiervoor werkt het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland nauw samen met de aangesloten bedrijven en met gespecialiseerde organisaties, zoals het Digital Trust Center.

‘Coalition of the doing’

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland is met name gericht op het ondersteunen van bedrijven in het regionale tuinbouwcluster. Daaraan blijkt ook behoefte. Inmiddels heeft een groot aantal aansprekende bedrijven uit de Greenport zich aangesloten. Zij zijn zich bewust van de risico’s die de keten loopt, en zetten zich actief in voor de vormgeving van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland. Ze zijn dus onze ‘coalition of the doing’ en nemen het voortouw bij de ontwikkeling en uitvoering van de diensten.

‘Ook in de Greenport is digitale veiligheid niet vanzelfsprekend. Daarom is samenwerking voor een gezamenlijke betere weerbaarheid belangrijk’

Johan in 't Veld

Dutch Fresh Port

Betrokken bedrijven en organisaties bij de coalition of doing

achmea
logo Royal Flora Holland
logo Royal Flora Holland
Greenport Horticampus
Greenport Horticampus

‘De kans dat de sector doelwit wordt van cybercriminaliteit is aannemelijk. Er is voldoende te halen voor criminelen: data, hoogwaardige kennis én geld’

Joris den Bruinen

Security Delta (HSD)

Meewerken aan het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland?

Digitale veiligheid doen we samen. Daarom wil het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland samenwerken met ondernemers in het tuinbouwcluster (bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van voeding en sierteelt: van handelaren tot tuinbouwproductiebedrijven, van veredelaars tot logistieke bedrijven en van technische toeleveranciers tot dienstverleners).

Meer weten? Mail naar [email protected]

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland is een initiatief van Greenport West-Holland en Security Delta (HSD), en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Provincie Zuid-Holland.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over het Cyberweerbaarheidscentrum? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

 

Lees ons laatste nieuws

CategorieënPin It on Pinterest