Jaarplan 2024

Greenport West-Holland kende ik als organisatie al vanaf de start en regelmatig kwam ik Jolanda Heistek of een van de programmamanagers tegen in het tuinbouwnetwerk, waarin ik ook al jaren rondliep. Dat ik mij nu sinds 1 februari directeur van deze mooie club mag noemen, vind ik bijzonder en eervol! Ik ben vooral vereerd als ik zie wat er in al die jaren is opgebouwd door Jolanda en haar team, die ik vanaf deze plek hartelijk dank voor al het goede werk dat ze voor het cluster heeft verricht!

De afgelopen vier weken voelden als een warm bad. Het welkom was super. In korte tijd heb ik alle medewerkers leren kennen: van het projectbureau tot themadeskundigen. En wat me telkens weer opvalt, is hoe enorm betrokken en deskundig zij zijn. De projectleiders en programmaregisseurs zijn stuk voor stuk zeer goed ingevoerd in hun vakgebied; vaak zijn ze zelfs op landelijk niveau dé expert.

Dat is een groot goed voor een organisatie als Greenport West-Holland. Want om de triple helix goed te kunnen bedienen moet je niet alleen goed zijn in het verbinden van partijen, maar ook inhoudelijk goed op de hoogte zijn. Door intensieve samenwerking binnen de triple helix zorgen we voor een toekomstbestendig en vitaal tuinbouw- en handelscluster. Ondernemers zijn zelf zeer innovatief en daadkrachtig, maar op sommige onderwerpen heb je samenwerking nodig tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen. En dat is de taak van Greenport West-Holland: deze belangen samenbrengen en ermee aan de slag gaan.

Mijn eerste weken waren dus leerzaam én zeer plezierig. En dat kwam zeker niet alleen door de kennismaking met het team, maar ook door de gesprekken met de netwerkpartners die ik afgelopen periode heb ontmoet. Dank voor die eerste kennismaking. En voor iedereen die ik nog niet heb ontmoet: tot heel snel, ergens in het glastuinbouwcluster!

Angelique de Wit
Directeur Greenport West-HollandPin It on Pinterest