Jaarplan 2024

De glastuinbouw heeft de ambitie circulair te werken. Maar wat betekent dat precies? Wat gebeurt er nu al? En welke oplossingen zouden opgeschaald moeten worden? Daarnaar deed de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR) onderzoek. Projectleider Alexander Boedijn: “We weten nu waar de grootste uitdagingen liggen.”

Alexander, waarom is WUR gestart met het onderzoek?

“Er wordt de laatste jaren veel gesproken over de circulaire economie. Maar wat precies de gevolgen daarvan zijn voor de glastuinbouw, dat was nog niet bekend. Daarom zijn we gestart met dit onderzoek dat gefinancierd is vanuit de Club van 100. Tien bedrijven uit de Club van 100 – met verschillende expertises – hadden ook zitting in de begeleidingscommissie van het project. Doel was namelijk dat het project écht aansloot op de praktijk van de glastuinbouw.”

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

“We hebben een interactieve PDF gemaakt. Dus geen lijvig rapport van honderden pagina’s, maar een document waarmee iedereen aan de slag kan en binnen 10 minuten een idee kan vormen wat circulaire glastuinbouw inhoudt. In dat document vind je onder meer definities en doelen. Daarnaast hebben we circulariteit voor zes materiaalstromen in kaart gebracht: water, meststoffen, plastics, biomassa, CO2 en substraat. Ofwel: wat is het doel, en welke oplossingen zijn al beschikbaar?”

Wat viel op tijdens het onderzoek?

“Dat verschillende bedrijven op verschillende manieren aankijken tegen circulair werken. Met dit onderzoek zorgen we ervoor dat we dezelfde taal spreken. En dat de fysieke eigenschappen van materiaalstromen vragen om verschillende strategieën om tot hergebruik en gesloten kringlopen te komen. Ook laten de overzichten zien dat er al van alles gebeurt in de glastuinbouw maar dat er zeker ruimte is voor meer innovatie en daarnaast ook opschaling.

Op welke manier helpt het onderzoek de glastuinbouw?

“Allereerst dus: het biedt overzicht waar allemaal aan gewerkt wordt, maar ook waar nog ruimte is voor nieuwe oplossingen. Het kan dus het startpunt zijn voor nieuwe innovatie en nieuwe samenwerkingen. Suggesties zijn dan ook van harte welkom. Daarom werken we aan een voorstel voor een vervolg van dit project. Daarnaast kan de glastuinbouw aan de overheid en de maatschappij laten zien waar we staan. Daarom hebben we ervoor gekozen het document openbaar te maken: iedereen kan er gebruik van maken. Daardoor kunnen we gezamenlijk een kloppend verhaal vertellen over de circulaire glastuinbouw.”

Interactieve PDF

De interactieve PDF ‘Stappen richting circulaire glastuinbouw – Transitiepaden en innovaties’ is hier te downloaden

 Pin It on Pinterest