Jaarplan 2024

Tijdens het DigitaliseringsEvent op 9 mei 2023 krijgt u antwoord op de vraag: Hoe kan ik aan de slag met digitalisering in mijn teelt? Het event is geschikt voor zowel groente- als siertelers.

De middag start met een visie op groene digitalisering voor de glastuinbouw. Er wordt een link gemaakt met andere sectoren waar digitalisering al verder is ontwikkeld. Oud-schaatser, radiopresentator en innovatief denker Ben van der Burg zal met een inspirerend verhaal over de mogelijkheden van digitalisering een enthousiaste bijdrage doen.

Aansluitend volgen er drie workshop-rondes met presentaties over uiteenlopende onderwerpen, zoals: de beschikbare sensoren en hun toepassing, klimaattools, digitalisering in combinatie met verduurzaming, cybersecurity. Voor elk van de drie workshoprondes kunt u zelf kiezen welke workshops u graag wilt volgen. De middag is geschikt voor zowel starters in digitalisering als voor telers die al verder zijn met digitalisering op hun bedrijf.

Tijdens de pauze en de borrel kunt u op de bedrijvenmarkt contact leggen met de verschillende toeleveranciers, die in het werkveld van groene digitalisering actief zijn. Het assortiment van deze leveranciers kunt u ook voor 9 mei al bekijken in de digitale etalage op www.groenedigitalisering.nl, zodat u gericht uw vragen kunt stellen tijdens het live event in Bleiswijk.

Programma 9 mei 2023

Locatie Delphy Improvement Centre, Violierenweg 3, Bleiswijk
Datum Dinsdag 9 mei 2023

12.30 uur Inloop
13.00 uur Plenaire opening door Woody Maijers van Greenport West-Holland
13.15 uur Inspiratie met Ben van der Burg
14.00 uur Workshop ronde 1
14.45 uur Pauze en bezoek bedrijvenmarkt
15.30 uur Workshop ronde 2
16.15 uur Workshop ronde 3
17.00 uur Netwerkborrel en bezoek bedrijvenmarkt
17.30 uur Afsluiting

Aanmelden: Tot 8 mei 8.00uur, via het online aanmeldformulier

Het project “Groene Digitalisering in de Glastuinbouw” wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie. Partners in het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” zijn Zentoo, Delphy Improvement Centre, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland Delft, Priva, Greenport West-Holland en Delphy Digital.



Pin It on Pinterest