Jaarplan 2024

Hoe kan ik aan de slag met digitalisering in de groente- en sierteelt? Op deze vraag geven een inspirerende spreker, een veelvoud van workshops en leveranciers van digitalisering op de bedrijvenmarkt u de antwoorden tijdens het DigitaliseringsEvent van 9 mei. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Delphy, Glastuinbouw Nederland, Priva, Zentoo, Inholland en Greenport West-Holland vanuit het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’.

Op de bedrijvenmarkt kunt u contact leggen met de verschillende bedrijven, die in het werkveld van groene digitalisering actief zijn.
De, nader bekend te maken, inspirerende spreker opent de middag met een blik op de toekomst; hoe groene digitalisering gaat werken op uw bedrijf, waarna u geïnspireerd het middagprogramma verder volgt in twee workshop-ronden.

U kunt kiezen uit verschillende workshops, gericht op groente- en/of sierteelt, geschikt voor zowel starters in digitalisering als voor telers die al verder zijn met digitalisering op hun bedrijf. De onderwerpen variëren van ‘welke sensoren zijn er beschikbaar?’ tot teeltplanning en cyber security. Binnenkort komt het aanmeldformulier online en kunt u uw eigen middagprogramma samenstellen zodat groene digitalisering ook voor u echt toepasbaar wordt.

In navolging van de succesvolle sensorenmiddag afgelopen 26 januari, toen de focus lag op de beschikbare sensoren, waar en hoe sensoren kunnen worden toegepast en welke sensoren u werkelijk helpen in uw bedrijfsvoering, zet het DigitaliseringsEvent op 9 mei met u de volgende stap in het optimaliseren van de teeltprocessen om optimaal te produceren met bijvoorbeeld minder energie, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder arbeid en hergebruik van water.

Het project “Groene Digitalisering in de Glastuinbouw” wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie. Partners in het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw zijn Zentoo Chrysanthemums, Delphy Improvement Centre, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland Delft, Priva, Greenport West-Holland en Delphy Digital. Meer informatie: www.groenedigitalisering.nl.

 

 Pin It on Pinterest