Jaarplan 2024

Greenport West-Holland heeft haar WaterAmbitie voor de komende jaren gepresenteerd. Doel van de WaterAmbitie is de verschillende partners binnen de Greenport – ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden – samen te laten werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit, onder meer door onderlinge afspraken en uitgangspunten.

“Door de klimaatveranderingen en de nodige inspanningen voor een betere waterkwaliteit in de oppervlaktewateren is meer aandacht nodig voor een duurzaam, toekomstgericht waterbeheer, op alle niveaus. De Greenport kan bij uitstek een platform bieden om de diverse ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen en met elkaar verder uit te werken”, vertelt Margreet Schoenmakers, themacoördinator Water binnen de Greenport.

De WaterAmbitie bestaat uit een toekomstbeeld op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit, met daarbij een aantal ambities per onderdeel van het tuinbouwcluster. Zo kunnen bedrijven en overheden werken aan de beschikbaarheid van zoet water, en onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan innovatie en bewustzijn bij onder meer jongeren. De op vrijdag 6 april gepresenteerde WaterAmbitie wordt in de komende periode verder ingevuld door nadere gesprekken met partners van de Greenport.

De WaterAmbitie is te vinden op www.greenportwestholland.nl/waterambitie/.

 Pin It on Pinterest