Jaarplan 2024

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) heeft in een open brief de colleges van de Zuid-Hollandse gemeenten opgeroepen meer samen te werken. Dit is volgens de EBZ nodig om ‘als regio onze positie richting het Rijk en Europa versterken’. 

Aanleiding voor de brief is de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Die verkiezingen bieden goede kansen voor bieden kansen om de regionale samenwerking verder te versterken, zo schrijft EBZ-voorzitter Jan Kees de Jager in de brief.

“Onze regio komt van ver. Zoals blijkt uit diverse nationale en internationale onderzoeken presteert de Zuid-Hollandse economie niet naar haar volle potentie. Het gebrek aan samenwerking in de regio tussen overheden, maar ook binnen de zogenaamde triple helix (bedrijven, onderwijs, overheden) is hiervoor een belangrijke verklaring.”

Kanteling

De afgelopen jaren is volgens De Jager een duidelijke kanteling te zien: de noodzaak tot samenwerking wordt steeds meer ervaren. “De totstandkoming van zowel de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter als van de Economic Board zelf zijn hiervan belangrijke voorbeelden.”

De EBZ, opgericht in 2014 onder de naam de Economische Programmaraad Zuidvleugel, brengt alle relevante netwerken – bedrijven, clusters, netwerken, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale en regionale overheden – samen. EBZ focust op vijf speerpunten: Haven in transitie, Feeding & greening megacities, Life Sciences & Health, Safety & Security en Hightech & Smart industry.

Samenwerking loont

“Ook het kabinet erkent het belang van goede regionale samenwerking, en vraagt gemeenten, provincies, kennisinstellingen en bedrijfsleven om tot gezamenlijke visie en afspraken te komen. De regio’s die hierin slagen staan bij het kabinet vooraan in de rij voor het sluiten van integrale regiodeals over wonen, energie, bereikbaarheid en economie.”

De Jager eindigt de brief met: “Onze oproep is helder. Samenwerking loont, en kies daarom ook in de volgende collegeperiode voor de versterking van de regionaal economische samenwerking. Als Economic Board zien wij ruimte voor verdere versterking en verdieping van regionale samenwerking en zijn graag bereid daarbij te helpen.”

Samen met de EBZ werkt de Greenport aan het speerpunt Feeding & Greening Mega cities en de cross-over Life Science & Health – Tuinbouw. Martin van Gogh (Hoogendoorn Growth Management) vertegenwoordigt als ondernemer de Greenport in de EBZ. Ook andere partners van de Greenport (overheden en kennisinstellingen) zijn actief in de EBZ. Deze verbindingen versnellen het samenwerken in de regio.Pin It on Pinterest