Jaarplan 2024

“Door de samenwerking met Greenport West-Holland verwachten we een grotere impact te kunnen maken op het gebied van voedselveiligheid en nieuwe technologie voor productie- en ketenproces.” Dat vertelt Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal van Den Haag. Die gemeente sloot zich onlangs aan als partner van de Greenport. “Bedrijven uit de Greenport en de gemeente Den Haag kunnen van elkaar profiteren en samenwerken op het gebied van innovatie. Het besluit om aan te sluiten bij de Greenport lag dan ook voor de hand.”

Op Haags grondgebied zijn weinig kassen te vinden. Speelde dat een rol bij de overweging van de gemeente zich aan te sluiten bij de Greenport?

“De Gemeente Den Haag is blij met de samenwerking met de Greenport. Het past bij de strategie van de stad om op verschillende terreinen actief de samenwerking met gemeenten in de regio op te zoeken. Als stad zijn we immers in vele opzichten met elkaar verbonden. De arbeidsmarkt houdt bijvoorbeeld niet op bij de stadsgrenzen. Een deel van de bewoners in Den Haag werkt in het Westland en Oostland en andersom. Bedrijven in de Greenport en Den Haag kunnen van elkaar profiteren en samenwerken op het gebied van innovatie. Het besluit om aan te sluiten bij de Greenport lag dan ook voor de hand.”

Welke thema’s zijn belangrijk voor de gemeente Den Haag?

“Als stad van Vrede, Recht en Veiligheid werken organisaties en bedrijven in Den Haag samen aan innovaties voor een betere wereld. De afspraken met Greenport over voedselveiligheid en innovatie zijn belangrijke thema’s die hier goed bij aansluiten. De gemeente investeert in cruciale randvoorwaarden en biedt een platform aan bedrijven en startups om hen te helpen snel te groeien, op te schalen én aansluiting te vinden bij de grote organisaties als klant. Ook in 2019 investeren we in het verder ontwikkelen van deze infrastructuur. Met deze investering ondersteunen we (startende) ondernemers met toegang tot de markt, internationale (kennis)netwerken, talent en kantoorruimte in de stad. “

Is de visie van de gemeente op de agrarische sector – en dus de Greenport – in de loop der jaren veranderd, bijvoorbeeld door de maatschappelijke discussie over gezondheid?

“Den Haag is zich er bewust van dat samenwerking met partners buiten de gemeentegrenzen steeds noodzakelijker wordt om economisch welvarender te worden. Daarnaast merken we dat de thema’s Vrede, Recht en Veiligheid thema’s niet alleen voor NGO’s, departementen en internationale organisaties relevant zijn, maar voor allerlei sectoren. De kennis die op deze thema’s in Den Haag aanwezig is, willen we graag ook voor andere partijen eenvoudiger beschikbaar maken. De samenwerking met Greenport kan hierbij helpen.”

De gemeente wil bij internationale handel en acquisitie ook inzetten op cross-overs tussen Den Haag en de Greenport. Hoe ziet dat eruit?

“Door de samenwerking tussen Den Haag en Greenport verwachten we een grotere impact te kunnen maken op het gebied van voedselveiligheid en het verbeteren van productietechnieken. Den Haag beschikt over een uitgebreid netwerk op deze thema’s.

Ook kan met de verschillende ministeries, NGO’s en partijen – uit bijvoorbeeld The Hague Humanity Hub die graag investeren in (conceptuele) oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken – worden samengewerkt waardoor verschillende win-win kruisbestuivingen goed worden vormgegeven.

Ook zien we dat digitalisering en nieuwe technologie een grote invloed hebben op de agrarische sector. Voor succesvolle digitalisering is cybersecurity een absolute voorwaarde. In Den Haag is veel cybersecurity kennis aanwezig en we zetten ons als gemeente in om deze sector verder te versterken. We zien dit als een belangrijke samenwerkingskans en daarmee willen we samen met Greenport aan de slag.”

Hoe worden ondernemers uit de Greenport daarbij betrokken?

“Met innovaties vanuit de Greenport kunnen meer toepassingsmogelijkheden worden geboden binnen stedelijke landbouw. Door samenwerking kunnen deze innovaties verder worden doorontwikkeld. En door het internationale karakter van de Greenport kan dit zelfs internationaal worden opgeschaald. De gemeente stimuleert en assisteert ondernemers actief met internationale marktvergroting. Wij verwachten dat er synergie te behalen is bij deze activiteiten. Bijvoorbeeld door elkaar te betrekken bij verschillende thema’s en tijdens handelsmissies.”

En wat heeft Den Haag de ondernemers te bieden?

“Het faciliteren van ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen blijft een belangrijk element van een concurrerend economisch klimaat. Den Haag is een uniek knooppunt dat overheden, internationale organisaties, kenniscentra, startups en NGO’s met elkaar verbindt. De stad biedt een aantrekkelijke omgeving aan de innovatieve en dynamische ondernemer van morgen. Dat is belangrijk voor de Haagse concurrentiekracht en werkgelegenheid.

Om de groeipotentie volledig te benutten, schept Den Haag de randvoorwaarden voor een vestigingsklimaat waar volop ruimte is voor ondernemers en bedrijven die zich richten op maatschappelijke en technologische innovaties. Bijvoorbeeld gericht op vraagstukken op het gebied van voedsel en duurzaamheid. Tijdens de Dutch Agri Food Week in oktober zullen we, in navolging van vorig jaar, een aantal bijeenkomsten organiseren.

We geloven dat economisch succes en maatschappelijke impact hand in hand gaan. Daarom faciliteren wij ondernemers die werken aan innovaties voor een betere wereld. Dit noemen wij de impact economie. Het bieden van een netwerk van samenwerkende organisaties speelt hierbij een belangrijke rol. Ook de bedrijven binnen Greenport kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren.”Pin It on Pinterest