Jaarplan 2024

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Alles stroomt, luidt een oude Griekse wijsheid (die wordt toegeschreven aan Heraclitus: Panta rhei). Ofwel: niets staat stil, alles verandert, water blijft stromen. Maar tegelijk blijft een rivier een rivier.

We kunnen met gemak stellen dat de wereld op dit moment stroomt. Geopolitieke verhoudingen staan op zijn kop, burgers wereldwijd laten van zich horen, verhoudingen staan op scherp. En ook de tuinbouw verandert in rap tempo door onder meer professionalisering, schaalvergroting en verduurzaming.

En er verandert meer. Namelijk de economie. Gaandeweg wordt de economie steeds minder lineair. De netwerkeconomie is in opkomst. En daarmee bedoel ik niet alleen de economie van zelfstandige professionals die hun werk vinden door een breed netwerk; het gaat verder dan dat.

In een lineaire economie doet ieder zijn ding, en krijgt ieder daarvoor zijn beloning. In een netwerkeconomie gaat het om onder meer gedeelde initiatieven, om nieuwe structuren, om gemeenschappelijke waarde (in plaats van geld) en om gedeelde informatie.

Dat de netwerkeconomie aan belang wint, merk ik vaak om me heen. Zo is zakendoen écht veranderd de laatste decennia. En niet voor niets wordt steeds meer gesproken over termen als allianties, coalities en cocreatie. Allemaal voorbeelden van een netwerkeconomie. Nooit eerder werkten zoveel bedrijven en organisaties samen. En steeds meer bedrijven brengen hun afdeling Innovatie onder in een apart bedrijfje op een aparte plek, omdat de oude bedrijfsplek in de oude structuur belemmerend werkt.

Binnen de Greenport hebben we inmiddels behoorlijk wat ervaring opgedaan met het functioneren als organisatie binnen zo’n netwerkeconomie. De kern van onze Greenport is dat alle partners een bijdrage leveren om samen stappen te zetten.

Ons werk binnen de Greenport is daarop ingericht. Verbinden, anderen laten schitteren, coalities smeden, het spel slim spelen. Niet onze eigen organisatie als centrum van het universum zien, maar het gezamenlijk doel: een gezonde, duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. En vaak denken aan die ene quote van Harry S. Truman: ‘It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit.’

Door als organisatie binnen een netwerk te functioneren ben je beter in staat je aan te passen aan veranderingen. Je staat er immers niet alleen voor, maar zoekt op onderdelen samenwerking met partners binnen je netwerk. Met welbegrepen eigenbelang, zoals dat heet. Want iedereen wil beter worden van samenwerking. Maar dat werkt alleen als we er écht allemaal beter van worden.

Het zijn misschien zware woorden, zo aan het begin van het jaar. Maar juist een nieuw jaar is het moment om zaken te veranderen, bijvoorbeeld je eigen werkwijze. Daarom mijn nieuwjaarsboodschap voor de lezers van deze blog: werk vaker samen binnen uw netwerk, voor ieders belang!Pin It on Pinterest