Jaarplan 2024

2020! Jaren was het een bijna mythisch getal. Een jaar dat je gebruikte in presentaties en Powerpoints. 2020 was de toekomst samengevat in vier cijfers. En nu is het dan eindelijk zo ver. En gek genoeg: nu 2020 een paar dagen onderweg is, lijkt het bijna een jaar als alle andere…

Dat is het enerzijds ook. We doen komend jaar wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. En dat is: hard werken aan een gezonde, gelukkige, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. We gaan dit jaar verder met het uitvoeren van  het gezamenlijke programma, dat afgelopen jaar werd vastgesteld, door de Greenboard, de partners van de Greenports. En dat voor de hele regio, maar ook voor de landelijke tuinbouw een stap en soms een sprong vooruit zal opleveren. Dat doen we met veel energie en vanuit de overtuiging dat we samen internationaal toonaangevend kunnen zijn en oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Anderzijds zal tijdens komend jaar ook veel nieuws brengen. Neem het onderwerp energie: hoe zal de discussie over ODE verder verlopen, en welke gevolgen heeft dat voor de tuinbouw en de energietransitie? En we gaan verder met het uitdragen van de boodschap: de tuinbouw maakt de energietransitie in de regio mogelijk. Daarover lanceerden we in december een boek voor de inwoners van Zuid-Holland: ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’. Een laagdrempelig boek waarin we laten zien hoe de tuinbouw grote stappen zet in het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen, en hoe door samenwerking we nóg grotere stappen kunnen zetten.

En 2020 zal ook verrassingen brengen. Hoe zal de expeditie naar de Next Generation verlopen? Wat is het eerste resultaat van het Human Capital Akkoord Greenport? Wat is een circulaire stad vanuit Greenport-oogpunt? Waarom zou de Greenport zich druk maken over gebruik van plastic in de keten? Wanneer rijdt de eerste vers-trein vanuit de Holland Rail Terminal? Nexus – water-food-energie – waar ligt de sleutel voor duurzaam succes in de ruimte? Ontwikkelingen dus waarover nu nog weinig zinnigs is te vertellen, maar waarover we over enkele weken of maanden de mond vol hebben. 

2020 wordt dus net zo’n mooi en spannend jaar als alle voorgaande. Een jaar waarin het Greenport-team van ondertussen meer dan 20 personen  enorm veel zin heeft.En ik na 5 jaar nog elke dag een nieuwe uitdaging en kans zie om met het team, het dagelijks bestuur, onze Greenboard (partners) en alle partners van de projecten ons beste beentje voor te zetten voor een stap en sprong vooruit.  Ik wens u dan ook al het goede voor 2020 en nodig u uit om met ons te bouwen aan uw gezonde en gelukkige Greenport-regio..

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport West-HollandPin It on Pinterest