Jaarplan 2024

Leden van de Community of Practice Biodiversiteit willen meer inzicht in de biodiversiteit in de regio. Daarom organiseerde projectleider Eveline Stilma een online conferentie. Er waren presentaties van onder meer tuinbouwondernemers, wetenschappers en overheden. 

De Community of Practice Biodiversiteit werkt met 23 actieve leden aan meer biodiversiteit in de regio. Deelnemers werken in vier werkgroepen aan aandachtsgebieden op het gebied van biodiversiteit: functionele biodiversiteit, biodiversiteit in sloot, oever en berm, communicatie in de keten en verbinding stad en Greenport.

Verschillende leden uit de werkgroepen stelden dat ze inzicht nodig hadden over de huidige stand van zaken voordat ze konden starten. Wat gebeurt er al op het gebied van biodiversiteit, welke kennis hebben we al en welke ambities hebben de verschillende organisaties? Dat was de reden voor de online conferentie. Daarbij sloten nog zeven andere geïnteresseerden aan. Eenderde van de leden presenteerden hun huidige ambities, werkzaamheden, recente onderzoeksresultaten en nieuwe projecten. Op deze manier werd door al die verschillende organisaties het thema biodiversiteit van verschillende invalshoeken belicht. Leden zijn in de conferentie door projectleider Eveline Stilma uitgedaagd in deze cross-over van verschillende expertises om op een andere manier naar hun eigen projecten te kijken. Dit is een goed voorbeeld van een actieve Community of Practice waarvan er meer vanuit het InnovatiePact op thema’s worden georganiseerd.

Tijdens de conferentie waren er verschillende presentaties:

  • Nic van de Knaap van Anthura vertelde over hoe hij omgaat met biodiversiteit op zijn bedrijf. Hij werkt met een hoog intensieve gesloten teelt waarbij er ruimte ontstaat voor natuur rondom de kas. Lees meer op www.biodiversiteitanthura.nl.
  • Biologisch-dynamische telers Rob van Paassen en Frank de Koning presenteerden middels een filmopname gemaakt op hun bedrijf hoe zij ooit omgeschakeld zijn van gangbaar naar biologisch en nu steeds meer kennis ontwikkelen over natuur-inclusieve teelten en biodiversiteit.
  • Royal FloraHolland presenteerde de ambities en agenda op het gebied van biodiversiteit, sierteeltsector toekomstbestendig. 
  • Gerben Messelink (WUR) presenteerde een literatuuronderzoek naar kansen en bedreigingen van biodiversiteit rondom de kas. 
  • Hans van Geest (GLTN) en Eveline Stilma (InnoPlant) presenteerden vanuit Glastuinbouw Nederland de resultaten van een enquête naar ervaringen van telers met biodiversiteit. 
  • Annemarie Kok van de gemeente Lansingerland en Frans van der Meer van staatsbosbeheer/ recreatieschap presenteerden hun gebiedsplannen op het gebied van biodiversiteit, waarbij zij in de COP gezamenlijk met andere partners kansen zien om samen op te trekken om de biodiversiteit in de regio een kans te geven. 
  • Frens Pries van Inholland presenteerde hoe zij willen onderzoeken wat ze kunnen doen om de wilde bijen en bestuivers weer terug te brengen in het kassengebied. 
  • Miriam Collombon van het waterschap presenteerde hoe zij al jaren met chemische, fysische en biologische streefwaarden werken aan de waterkwaliteit. Voor biodiversiteit op het land (groen) zijn organisaties en overheden nog zoekende hoe biodiversiteit meetbaar te maken. Wat kunnen we hiervan leren in de groene ruimte?
  • Florian Witsenburg, eigenaar van Tygron, presenteerde het 3D-gebiedsmodelleringsmodel. Het is een mooi voorbeeld van een tool om hier voor de stedelijke omgeving (rood) en natuurgebieden (groen) mee om te gaan. Aan de hand van streefwaarden per soort kan een biodiversiteitsactieplan gemaakt worden en opgenomen worden in de bestektekening. Vervolgens kan getoetst worden of die streefwaarden ook worden gehaald.


Pin It on Pinterest