Jaarplan 2024

De afgelopen twee jaar hebben de Aeres Hogeschool, HAS green academy, Inholland en HZ University of Applied Sciences samen gewerkt aan het verkrijgen van meer inzicht in hoe verspilling op ketenniveau in diverse sectoren te verminderen. Op 10 oktober ’23 vindt het eindevent plaats in Wageningen.

De focus tijdens het project lag op een viertal onderdelen. Het ontwikkelen van een monitoringstool om verspillingshotspots in de keten te meten en vast te stellen. Ten tweede is een ketenanalyse uitgevoerd voor vier verschillende productketens en zijn de belangrijkste verspillingspunten en oorzaken hiervan in kaart gebracht. Ten derde zijn op basis van gevonden oorzaken keteninterventies geïdentificeerd en als laatste zal alle kennis gedeeld gaan worden via Groen Kennisnet, het kennisplatform voor de groene sector en zijn onderwijsmaterialen ontwikkeld.

Naast de kennisinstellingen, hebben meerdere partijen geparticipeerd tijdens het onderzoek. Aangesloten bij het consortium Voorkomen Voedselverspilling in de keten zijn: Wageningen University & Research, AGRO Giethoorn, Foodvalley NL, FoodDelta Zeeland, Greens&Salads, Globemilk, Greenport West-Holland. Lamb Weston, MVO Nederland, Lentiz, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Moellies en Stichting Voedsel Verbindt. Het onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’

Eindevent
Tijdens het eindevent op 10 oktober ’23 worden aan de hand van korte presentaties de belangrijkste resultaten gepresenteerd en volgt aan de hand van stellingen een gesprek met de deelnemers. Afsluitend volgt een netwerklunch. Het eindevent start om 09:30 uur en wordt gehouden op de Wageningen Campus, gebouw Omnia, zaal Momentum. Hoge Steeg 2, 6708 PH Wageningen. Komt u langs, geef dit dan vooraf even door aan Marjan Dirksen; m.dirksen@aeres.nl.Pin It on Pinterest