Jaarplan 2024

Zoals u waarschijnlijk weet: de Greenport werkt aan de toekomst van het regionale tuinbouwcluster. Dat doen we niet alleen. We werken samen met ondernemers, kennisinstellingen en overheden. De provincie Zuid-Holland is daarbij een belangrijke partner. Ik ben dan ook heel blij dat Zuid-Holland een nieuw College van Gedeputeerde Staten heeft.

Het duurde even voordat onze provincie ook een College had. Maar het resultaat mag er zijn. Zo zet het nieuwe college zich in voor een versnelde transitie naar een gezonde en groene economie van de provincie. En dat doen zij en de Greenport ‘Elke dag beter’. Die ambitie past precies bij waarvoor de Greenport staat. 

De ambities van de Greenport sluiten aan bij de portefeuilles van alle gedeputeerden, zoals Logistiek en Bereikbaarheid (Floor Vermeulen), Energietransitie (Berend Potjer), Human Capital Agenda (Willy de Zoete), EU, Water en Warmterotonde (Jeannette Baljeu), Ruimte (Anne Koning). En waarmee we ook meer dan blij mee zijn dat Economie, Innovatie, Tuinbouw (Greenports) speerpunt blijven van de provincie en in de portefeuille van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. En: Adri Bom blijft onze voorzitter. Dat betekent dat we verder kunnen werken aan wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Binnen de Greenport en met Adri als verbinder binnen het college van Gedeputeerde Staten. Adri, heel fijn!

Het nieuwe college was niet het enige wat ons de afgelopen periode bezighield. Zo hebben we een stap gezet in het versterken van ons netwerk door het aansluiten van het Hoogheemraadschap van Delfland bij het Innovatiepact. En over dat Innovatiepact gesproken: kwartiermaker Gerard van Oosten zet zich momenteel hard in voor het verbinden van partners aan het Human Capital Akkoord van de Greenport. Met dat akkoord in handen zorgen we ervoor dat de regionale tuinbouw de beschikking blijft houden over voldoende én goed personeel.

Dat personeel bestaat – als het goed is – voor een groot deel uit jongeren. Op die jongeren richten we ons tijdens de Solex Groente Tour, een van de evenementen tijdens Dutch Food Week, die binnenkort start. Tijdens DFW organiseren we bovendien De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek, met onder meer een mini-symposium in Den Haag. Afgelopen maand organiseerden we al een andere themaweek over biobased tuinbouw: De week van de tuinbouwreststromen en biobased bouwmaterialen’, met onder meer een mooi symposium in BlueCity. Andere succesvolle bijeenkomst van de afgelopen periode waren onder meer de vervolgbijeenkomst in het kader van ACCEZ over water en innovatie én de bijeenkomst over Hoge Temperatuur Opslag (HTO) in het kader van ons EnergieAkkoord. Oh, en dan hadden we ook nog hoog bezoek uit onder meer China en Japan in de Greenport.

U leest: het is een drukke periode voor de Greenport en veel organisaties met ons. Al die activiteiten doen we niet alleen voor onze eigen agenda, maar voor de toekomst van de regio. Om dat goed te kunnen doen, is het fijn dat we vanaf veel kanten support, advies, kritiek, financiering etc. krijgen. Als geschreven: de provincie is daarbij op veel fronten belangrijk voor de Greenport en voor u. Daarom is het nieuwe college namens de het gehele tuinbouwcluster een felicitatie waard: Elke dag beter: een Gezond en Gelukkig Zuid-Holland.

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest