Jaarplan 2024

In november start een Nederlands-Brits-Belgisch project om meer praktijkgericht kennis op het gebied van biobased te ontwikkelen en uit te wisselen. Het project – BioBoost – heeft een Europese subsidie ontvangen.

Het Europese programma Interreg 2 Zeeën financiert samenwerkingsprojecten tussen de kustregio’s van Nederland, Engeland en België. Het programma biedt ondersteuning bij grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van technologische en sociale innovatie, koolstofarme technologieën, klimaatproblematiek en groene groei.

De gemeente Westland heeft namens de partners uit België (Roeselare) en Engeland (Lea Valley) bij Interreg 2 Zeeën subsidie aangevraagd voor Bioboost. Onlangs werd bekend dat deze subsidie is toegekend. BioBoost start op 1 november en heeft een looptijd van drie jaar. Volgens Jeroen Straver, die namens gemeente Westland dit gaat coördineren, is vooral de grens-overschrijdende samenwerking van belang: “Leren van andere landen, en op die manier onze eigen Biobase projecten weer verder helpen”.

Frans Pijls van de gemeente Westland en thematrekker Greenport West-Holland voegt daar nog aan toe: “We hopen dat we door dit programma nog meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van biobased, en dat we nog meer kennis ontwikkelen en uitwisselen die direct toepasbaar is op praktijkbedrijven.” Het project Bioboost is onderdeel van het bredere Biobased-programma van de GreenportWO.

interreg_project

Het gebied dat onder het programma Interreg 2 Zeeën valt.  Pin It on Pinterest