Jaarplan 2024

De gemeente Lansingerland heeft Evert Jaap Lugt benoemd als kwartiermaker voor de doorontwikkeling van het Horti Science Park (HSP). In samenwerking met de partners Wageningen Universiteit & Research (WUR), Technische Universiteit Delft (TUD), StartLife, Yes!Delft en de gemeente Lansingerland gaat Evert Jaap Lugt zich inzetten voor de verdere groei en innovatie van het HSP.

Het HSP is tot stand gekomen door inspanningen van vooraanstaande kennisinstellingen en de gemeente Lansingerland. Het doel ervan is te komen tot een internationaal erkend expertise- en innovatiecentrum in de glastuinbouwsector. Dit sluit aan bij de gezamenlijke ambitie van betrokken partners om het glastuinbouwcluster toekomstbestendig te maken en het glastuinbouwcluster te versterken.

Evert Jaap Lugt brengt een schat aan ervaring en expertise met zich mee in deze nieuwe rol van kwartiermaker. Met een succesvolle achtergrond als ondernemer en voormalig managing director van Yes!Delft, heeft Lugt bewezen innovaties te kunnen stimuleren en startups te begeleiden naar succes. Hij heeft een passie voor het toepassen van technologische kennis en innovaties om sectoren te transformeren. Voor de glastuinbouwsector ziet hij grote kansen. Maak kennis met Evert Jaap Lugt via bijgevoegd interview.

Voor de kwartiermaker zijn de volgende doelstelling geformuleerd: In beeld brengen van het glastuinbouwcluster en uitvoeren van een (data)analyse om stakeholders te leren kennen en hun behoeften te begrijpen, in gesprekken met stakeholders inzoomen op hun visie en betrokkenheid, ontwikkelen van een roadmap voor het glastuinbouwcluster met aandacht voor duurzaamheid en de rol van het Horti Science Park hierin en uitwerken van een gedetailleerd plan van aanpak voor de komende maanden, inclusief partners, activiteiten en budget.

Wethouder Leon Hoek van de gemeente Lansingerland benadrukt het belang van de benoeming van de kwartiermaker: “Evert Jaap Lugt’s expertise en enthousiasme zijn van onschatbare waarde voor het Horti Science Park. Zijn betrokkenheid als kwartiermaker zal een cruciale rol spelen in de verdere ontwikkeling van dit vitale kenniscentrum. Het brede glastuinbouwcluster en het Horti Science Park vormen de spil van innovatie en groei in Lansingerland en de regio. Zo versterken wij de economische structuur en laten wij de glastuinbouwsector floreren door middel van samenwerking, kennisdeling en innovatie.”

 Pin It on Pinterest