Jaarplan 2024

Ferrie Förster is wethouder van een van de grootste studentensteden van het land: Delft. Bovendien is hij de enige wethouder van Nederland die namens een studentenpartij zitting heeft in het College (namelijk Studenten Techniek In Politiek, STIP). Nog opvallender: dankzij Förster is Delft een zeer actieve partij binnen de Greenport. Waarom? “Er liggen nog veel kansen voor samenwerking.”

Op het grondgebied van Delft staan geen kassen. Waarom is Delft dan wél partner van de Greenport?
“Ik zie het als een van de rollen van de overheid om partijen bij elkaar te brengen, om ze te verbinden. Er wordt nu al wel veel samengewerkt tussen Delftse technologische bedrijven en de tuinbouw. Denk maar aan de robotica: er lopen enkele pilots op tuinbouwbedrijven met onder meer het plukken, het verwerken en het verpakken van groente door robots. Maar er liggen nog veel meer kansen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatieve wateropvang en nieuwe vormen van duurzame energie zoals die momenteel getest worden op het Delftse The Green Village.”

Bij Delft denk je juist wél aan het onderwijs: welke rol spelen die instanties hierin?
“Hogeschool Inholland en De Haagse Hogeschool vestiging Delft zijn al zeer actief binnen de tuinbouw. Ze zorgen daarbij voor een goede afstemming met de praktijk, zodat bijvoorbeeld de kassenbouwers voldoende geschoold personeel kunnen aantrekken. Maar op het academische vlak is nog veel te winnen. Daarom is de Greenport Hub van TU Delft, Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden een goed initiatief: die kan ervoor zorgen dat de academische wereld helpt de uitdagingen van de Greenport op te lossen.”

Hebben studenten wel zin om zich in te zetten voor de tuinbouw?
“Er zijn gelukkig veel studenten met een tuinbouwachtergrond: zij weten wat de sector inhoudt. Maar het zou goed zijn als de tuinbouw nog zichtbaarder maakt wat er allemaal al gebeurt op technologisch vlak. Zo trigger je studenten om mee te denken en te werken en maak je ze dus enthousiast. Hoe dat zou kunnen? Bijvoorbeeld door een stand te huren tijdens een studentenbeurs op TU Delft. Of doe mee aan de jaarlijkse Delft Tour Of The Enterprises: dan bezoeken bussen vol studenten bedrijven in de regio. Het zou mooi zijn als daaraan ook Greenport-bedrijven meedoen.”

En wat kunnen bedrijven nog meer doen dan de deur open zetten?
“Het mooie aan de tuinbouw is dat het een sector is met enthousiaste ondernemers die keihard werken. Maar er kan naar mijn mening in de tuinbouw nooit genoeg geïnvesteerd worden in research & development. Mijn tip is dan ook: vraag eens aan een startup te kijken naar een uitdaging op je bedrijf. Of vraag het Robot Master Team van RoboValley een test te doen op je bedrijf. Daag ze uit en maak zo je eigen bedrijf beter. Ondernemers die daarover meer willen weten kunnen contact opnemen met Delft Technology Partners”.Pin It on Pinterest