Jaarplan 2024

U bent ondernemer in de tuinbouw of agribusiness en u bouwt aan de toekomst van uw bedrijf. Een goed product en nieuwe businessmodellen zijn essentieel. Net als innovatie in management, technologie, automatisering, logistiek, internationalisering en duurzaamheid. De ontwikkelingen in markt en maatschappij gaan snel, dus uw medewerkers mogen niet achterblijven. Samen met hen wilt u kansrijke, toekomstbepalende vraagstukken kunnen aanpakken, oplossen en laten uitmonden in succes. Daarvoor hebben zij nieuwe kennis, vaardigheden en ervaring nodig. Maar teruggaan naar de schoolbanken is geen optie, omdat het simpelweg niet te combineren valt met het dagelijks werk en de dynamiek van uw bedrijf. Daarom is er flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness van Hogeschool Inholland in Delft.

Niet terug naar de schoolbanken

De flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness is een unieke hbo-opleiding op maat, die grotendeels plaatsvindt in uw eigen bedrijf, branche of keten. Uw medewerkers ontwikkelen nieuwe kennis door in de praktijk aan de slag te gaan met vraagstukken die er voor u en uw onderneming daadwerkelijk toe doen.Uitgangspunten zijn de kennis, kwaliteiten en vaardigheden die zij al tijdens hun werk en eerdere opleidingen hebben opgedaan.

Persoonlijk opleidingstraject, professionele begeleiding

Uw medewerker bepaalt met hulp van een ervaren leercoach van Inholland zijn eigen opleidingstraject, persoonlijke leerdoelen en specialisatie(s) samen om het beste uit zichzelf te halen. De drive, het talent en de ambities van uw medewerker staan samen met uw business, doelen en carrièreplanning centraal.

‘Nieuwe kennis uit mijn opleiding pas ik direct toe in mijn werk’

“Ik ben voor ons familiebedrijf het aanspreekpunt voor de handel en verantwoordelijk voor onze interne logistiek. Om een bredere basis te krijgen doe ik de flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness. De ideale combinatie tussen werken en een studie die bij datzelfde werk goed aansluit. Wat ik al aan kennis en ervaring heb, hoef ik niet nog een keer te leren. Ik focus dus op nieuwe kennis en vaardigheden.Ik doe nu onderzoek dat aansluit bij onze bedrijfsplannen. Bijvoorbeeld optimale logistieke efficiency in onze verwerkingsloods. Alle nieuwe theorie en kennis die ik daarbij nodig heb, haal ik uit mijn opleiding en pas ik direct toe in mijn werk.” 

Luke Zuijderwijk (27), Zuijderwijk & Witzier

 

Werkend leren, vraagstukken die ertoe doen

Uw medewerker gaat aan de slag met een of meerdere onderzoeks- en praktijkopdrachten. Hij lost werkenderwijs vraagstukken op in uw eigen bedrijf. Vraagstukken die bepalend zijn voor uw succes en toekomst. Daar doet u als ondernemer tijdens en na afloop van de opleiding uw voordeel mee. In alle fasen van het leerproces zorgt de leercoach voor professionele begeleiding en feedback. Daarnaast verwachten wij dat u als werkgever, of een van uw managers, ook tijd, kennis en ervaring ter beschikking stelt vanuit uw ondernemersperspectief.

Nieuwe kennisnetwerken

Uw medewerker heeft tijdens zijn studie voortdurend interactie met collega-studenten, ervaren experts en vak- en branchegenoten. Dat levert een schat aan nieuwe kennis en ervaring op en leidt tot nieuwe inzichten. Bovendien bouwt uw medewerker aan nieuwe kennisnetwerken die ook nadat de opleiding is afgerond gewoon blijven bestaan.

‘Al werkend en lerend tegelijk bouw ik aan mijn toekomst’

“Al tijdens mijn havo-opleiding werkte ik als zaterdaghulp op het bedrijf van mijn ouders. We telen perkgoed en leveren aan groothandels en tuincentra. Samen met mijn broer wil ik ons familiebedrijf ooit voortzetten. Inmiddels doe ik de flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness. Je werkt en leert tegelijk. Normaal kun je pas na vier jaar school in de praktijk toepassen wat je hebt geleerd. Ik onderzoek en leer voornamelijk in ons eigen bedrijf, heb voortdurend feeling met de praktijk en pas nieuwe kennis meteen toe in mijn werk.Zo bouw ik aan mijn eigen toekomst en die van ons bedrijf.”

Jan-Dirk Eerbeek (17), Plantencentrum Eerbeek

‘Ik wil meer kennis van de business en een goede sparringpartner zijn’

“Om bij de financieringsvraagstukken van mijn cliënten in de agribusiness een goede sparringpartner te zijn, wilde ik me verder verdiepen in met name hun businesszijde. Daarom heb ik gekozen voor de flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness. Vraagstukken uit mijn werk neem ik mee in mijn opleiding.Ik ontdekte bijvoorbeeld dat veel bedrijven in de bloemensector het moeilijk hadden met hun business in Duitsland. Daarom doe ik nu onderzoek naar de kritische succesfactoren voor groothandels in 2025. Ik ontwikkel daarmee nieuwe kennis die ik straks weer in mijn werk uitstekend kan gebruiken bij bijvoorbeeld de beoordeling van financieringsaanvragen.”

Annette van der Zwet (48), ABN AMRO

‘Deze opleiding sluit aan bij mijn ambitie om door te groeien’

“Ik ben aankomend assistent teeltmanager bij Optiflor, specialist in orchideeënteelt. Ik heb de mbo-deeltijdopleidingen Gevorderd Teeltspecialist en Assistent Bedrijfsleider gevolgd. De flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness sluit aan bij mijn ambitie om teeltmanager te worden. Het grootste deel van de opleiding sta ik zelf aan het stuur en doe ik in de praktijk en in de avonduren. Ik doe onderzoek naar de optimalisatie van een teeltconcept, waardoor Optiflor een nog sterkere marktpositie kan creëren. Wat ik aan kennis opsteek, pas ik meteen toe in de praktijk. Mijn leercoach en mijn werkgever helpen bij het bepalen van de juiste focus en richting.”

Eric van der Maarel (26), Optiflor

Brede basis, van praktijk naar theorie

We bieden uw medewerker een brede basis op tal van interessante specialistische vakgebieden binnen de teelt, productie en veredeling. Of juist aan de businesszijde, op terreinen als marketing, logistiek, procesontwikkeling, financiën en personeelsmanagement. Leren gebeurt dus vooral ‘on the job’. Heeft uw medewerker daarbij aanvullende theorie nodig? Dan bieden we een mix van vaklessen, masterclasses, workshops, e-learning en leerstof en boeken voor zelfstudie. Helemaal afgestemd op de leerdoelen van uw medewerker én uw businessdoelen.

Waarom Inholland?

Hogeschool Inholland is hét kenniscentrum op het gebied van groene opleidingen en expert in het ontwikkelen en organiseren van leerprocessen. We zijn de aangewezen partner om persoonlijke leer- en ontwikkelprocessen in de praktijk te creëren en te faciliteren. Uw medewerker leert in innovatiegerichte projecten. Als werkgever kunt u projectideeën inbrengen waar uw medewerker zelf of samen met studiegenoten aan gaat werken. Hogeschool Inholland zet kenniswerkplaatsen op en werkt met subsidieprogramma’s, zodat de kans groot is dat het project financieel wordt ondersteund. Dat maakt het mogelijk extra experts in te zetten of aan te sluiten bij een groter project met experts.

‘Projecten uit mijn werk kan ik inbrengen in mijn opleiding’

“Ik ben verantwoordelijk voor nationale en internationale sales en new business. Ik ben in de praktijk opgeklommen, maar wil toch een opleiding doen die mij verder brengt en een hbo-diploma oplevert. Bij deze opleiding studeer ik niet naast mijn werk, maar in en tijdens mijn werk. En uiteraard in de avonduren. Projecten en thema’s uit mijn werk kan ik inbrengen in mijn opleiding. Bijvoorbeeld het opstellen van ons bedrijfsjaarplan. Ik maak marktanalyses en sla er literatuur op na. De kennis die ik daarbij opdoe neem ik mijn hele carrière mee.Ik word een steeds completere medewerker. En dat is ook meteen het voordeel voor mijn werkgever.”

Maarten van Hagen (28), Houweling Horticulture

Meer weten?

Kijk voor meer informatie opwww.inholland.nl/TA-DT. Hier vindt u onze contactgegevens en kunt u ook de brochure voor uw medewerkers downloaden. Ook direct online inschrijven is er mogelijk. Pin It on Pinterest