Jaarplan 2024

Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderdeel in onze bedrijfsvoering. Voor de VERS-logistiek is verlaging van de CO2-footprint een belangrijke doelstelling. Hoe kan je hier als bedrijf stappen in zetten en hoe werkt dit? Lean & Green International organiseert, namens Greenports Nederland, een webinar over verduurzaming via Lean & Green-reductieprogramma en footprintberekening volgens BigMile. In dit webinar zal ook een praktijkcase worden gepresenteerd door een transporteur die gebruik maakt van deze systemen. Het webinar vindt plaats op dinsdag 4 juli, 15.00-16.00 uur. Vanuit Greenport West Holland bevelen wij dit webinar van harte bij U aan. U kunt zich aanmelden via https://bigmile.webinargeek.com/food-and-flower.Pin It on Pinterest