Jaarplan 2024

Westlandse glastuinbouwondernemers spreken het belang uit van een Warmtesysteem Westland (WSW). Hierbij worden lokale warmtebronnen aan elkaar geknoopt door een open en onafhankelijk beheerd warmtenetwerk. Met dit collectieve systeem kan de Westlandse glastuinbouw ruim 650 mln. kuub aardgas per jaar besparen. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van een grote Nederlandse stad. Daarmee brengen de telers de CO2-uitstoot aanzienlijk terug. Naast lokale warmte is havenwarmte nodig om kassen en gebouwen in Westland en Midden-Delfland van warmte te voorzien. Het haalbaarheidsonderzoek naar WSW is het afgelopen halfjaar uitgevoerd door Glastuinbouw Nederland met ondersteuning van o.a. ETP. Het resultaat is een aantal opties en adviezen op het gebied van techniek, financiën en organisatie.

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar WSW zijn op 1 november door Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Nederland Westland, aangeboden aan de wethouders Zwinkels en Varekamp van gemeente Westland en wethouders Horlings en Smit van gemeente Midden-Delfland. “De Westlandse telers zien één gebiedsdekkend warmtesysteem voor geothermie, bio-energie, WKK’s en havenwarmte voor zich. In Westland zijn al vele bedrijvenclusters die een geothermiebron hebben of ontwikkelen en er zijn meer potentiële bronnen in het gebied aanwezig”, aldus Vooijs. Door het aantal bronnen fors uit te breiden en aan elkaar te knopen, wordt de leveringszekerheid van warmte groter en kan de warmte beter benut worden. Om het systeem robuust te maken heeft WSW ook havenwarmte nodig. Daarnaast is de levering van voldoende externe CO2 voor de glastuinbouw een noodzakelijke voorwaarde om WSW te laten slagen.

Stap voor stap investeren

WSW kan het beste stapsgewijs ontwikkeld worden. Dat kan door het realiseren van lokale warmtebronnen en clusternetten. Ieder clusternet bevat een/enkele hoofdleiding(en) die verzwaard worden uitgevoerd om de netten met elkaar te verbinden. Voor het totale warmtenetwerk is een investering van 360 tot 650 miljoen euro nodig. De investering is afhankelijk van de reikwijdte van het systeem (aantal aansluitingen) en de diameter van de hoofdleiding. Een grotere hoofdleiding kan op termijn aan meer bedrijven en huishoudens warmte leveren, maar is bij de aanleg lastiger te financieren omdat er nog geen zekerheid is over de benutting van de extra capaciteit. De regio doet hiervoor een beroep op ondersteuning van de overheid.

Onafhankelijk beheer

De telers vinden dat het transport van warmte centraal en professioneel georganiseerd moet worden, zodat iedereen op het netwerk kan leveren of afnemen. Zeggenschap van de telers in dit warmtenetbedrijf is gewenst voor de ontwikkeling van, en draagvlak voor het systeem.

Beter dan de som der delen

De gemeenten en telers zijn trots op de koppositie die zij innemen in de energietransitie in Nederland. Zij zijn ervan overtuigd dat een collectieve oplossing beter is dan de som der delen. Alle betrokkenen bij het haalbaarheidsonderzoek kijken uit naar de gesprekken die nog gaan plaatsvinden met partijen die samen WSW kunnen realiseren.

“Het aardgasvrij maken van Westland is een enorme inspanning, dat kun je niet alleen”, zegt wethouder Varekamp (Gemeente Westland). “Wij zijn blij met de opzet van WSW, waarin meerdere partijen samenwerken en stappen zetten naar een aardgasvrij Westland. WSW biedt kansen voor innovatieve oplossingen die aansluiten bij het unieke karakter van de glastuinbouwgemeente die we zijn. Als gemeente gaan we nu samen met de initiatiefnemers aan de slag om te zorgen dat het warmtesysteem ook wordt gerealiseerd”, aldus de wethouder.Pin It on Pinterest