Jaarplan 2024

Een Zuid-Hollandse delegatie heeft een werkbezoek gebracht aan de Europese Unie in Brussel. De Greenport was een van de deelnemers aan het werkbezoek (een initiatief van het college van Gedeputeerde Staten). Onderwerp van de bijeenkomst was het regionale investeringsprogramma ‘Zuid-Holland in Transitie’.

Zuid-Holland levert een grote bijdrage aan de Europese uitdagingen op het gebied van modernisering van de industrie, de energie- en de klimaattransitie. Gedeputeerde Rogier van der Sande: ” Het is van belang dat het Rijk en Europa ook aan boord stappen, want gezamenlijk kunnen we de kansen voor groei, werkgelegenheid en duurzaamheid in hun volle potentie verwezenlijken.”

Innovatie-ecosysteem

Om bij de Europese top te horen moet Zuid-Holland blijven innoveren: via innovaties in de economie, duurzame energie, slimme en schone mobiliteit en het verbeteren van de banden tussen onze steden en hun omgeving. Op basis van deze vier benaderingen heeft onze regio een regionaal investeringsprogramma opgesteld en meer dan honderd concrete projecten geïdentificeerd.

Tijdens het werkbezoek wisselde de Zuid-Hollandse delegatie van gedachten over de Europese ontwikkelingen die van invloed zijn op ‘Zuid-Holland in Transitie’. Ook de Roadmap Next Economy levert daar een bijdrage aan. Er waren gesprekken met Europarlementariërs, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europese regio’s en lobbyorganisaties en een afvaardiging van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel.

Gedeputeerde Adri Bom –Lemstra en programmanager Jolanda Heistek hebben tijdens het bezoek de Greenport strategie ‘Feeding & Greening mega-cities’ gepresenteerd. In een paneldiscussie met diverse leden van de Europese Commissie, experts van Europese netwerken en regio’s, de gemeente Delft, TNO, de Greenport en het Havenbedrijf Rotterdam werd gesproken over de Zuid-Hollandse proeftuinen en de meerwaarde van deze proeftuinen voor de grote Europese uitdagingen. De Zuid-Hollandse Fieldlabs zijn een cruciaal onderdeel van het regionale innovatie-ecosysteem. De gepresenteerde aanpak kreeg ruime bijval en er werden afspraken gemaakt om ook op Europese schaal samen te werken en kennis te delen.

‘Real life testing ground’

Niet alleen Zuid-Holland werkt aan een transitie; dat geldt ook voor andere Europese regio’s. De rode draad tijdens de verschillende meetings was hoe Zuid-Holland kan samenwerken met en kan leren van transities in andere regio’s en hoe de Europese Commissie de transitie kan ondersteunen en versnellen.

De zogenaamde Slimme Specialisatie Strategie voor regionale innovatie vormt daarbij een belangrijk Europees voertuig. Kern is dat sectoren samen werken aan het creëren van oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van Europa en daarbij grensoverschrijdend samenwerken. Het Havenbedrijf Rotterdam en de Greenport zijn twee voorbeelden van regionale sectoren die zich inzetten voor een schoner, duurzamer en slimmer Zuid-Holland. En deze sectoren zijn met enthousiasme ontvangen in Brussel.

De delegatie oogstte veel lof in Brussel. Juist de bundeling van regionale kracht, vertaling in integrale projecten en het mixen van verschillende vormen van financiering sluit aan op de wens in Brussel om tot een sectoroverstijgende aanpak te komen. Verschillende Directoraten Generaal (DG’s) hebben tijdens het bezoek aangegeven dit graag met ons in de praktijk te willen brengen. Kortom: Zuid-Holland wordt als ‘real life testing ground’ omarmd.

Download hier de presentaties.

(Bron: Provincie Zuid-Holland)Pin It on Pinterest