Jaarplan 2024

Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten en bestuurslid Greenport West-Holland) werd onlangs geïnterviewd over duurzaam en circulair ondernemen in het glastuinbouwcluster. In de stijl van het tv-programma College Tour werden studenten in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De bijeenkomst vond plaats bij InHolland in Delft. Interviewer was Eric Poot, teamleider Teelt & Gewas bij WUR Glastuinbouw & Bloembollen en themacoördinator Kennis & Innovatie Greenport West-Holland.

Duijvestijn Tomaten is uitgegroeid tot een van de meest innovatieve en duurzame tomatenkwekers van Nederland. Daarnaast neemt Ted Duijvestijn ook het voortouw als het gaat om nieuwe innovaties, duurzame manieren om te telen en het ontwikkelen van verpakkingen.

Het begin van circulair ondernemen

“Wij als studenten waren de docenten aan het opleiden,” vertelde Duijvestijn over zijn jonge jaren. Toen hij en zijn broers het familiebedrijf overnamen, werd ook de toekomstvisie vastgesteld. Daarbij ging om het vergroten van de schaal, een nieuwe slag slaan op de markt. Maar nog belangrijker; alles moest volgens een duurzame circulaire manier gebeuren. Wat is de succesfactor om je bedrijf duurzaam circulair te maken? Duijvestijn geeft de aanwezigen studenten een tip: “Het is belangrijk om elkaar de ruimte te geven en om écht met elkaar samen te werken.”

Onderzoek doen in samenwerking met het onderwijs

Energie was ook in de jaren negentig een veelbesproken thema. In ondernemerskring stond het onderwerp duurzame energie nog in de kinderschoenen. “Ik sloot me aan bij een ontwikkelingstraject. Door middel van een netwerk aan ondernemers en studenten kon er onderzoek gedaan worden naar duurzaam ondernemen. Als practor ben ik de brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Studenten leren door verschillende actuele vraagstukken te onderzoeken en zo kom ik tot nieuwe inzichten,” vertelde Duijvestijn.

Gaan we naar een honderd procent duurzaam circulaire toekomt?

“Blijf nieuwsgierig en probeer op een andere manier ernaar te kijken, ook al blijft het financieel een opgave. Wat nu niet kan, kan in de toekomst misschien wel,” aldus Duijvestijn. Daarnaast gaf hij aan dat wanneer de kans voordoet, je die moet pakken. “Je moet ergens beginnen en heel veel dingen zijn mogelijk”. 

 Pin It on Pinterest