Jaarplan 2024

De Greenport Horti Campus brengt bedrijven in teelt, techniek en handel/logistiek dichter bij innovaties en talent. De drie regionale campussen spelen daarbij een cruciale rol. Gert Kant – voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de LOgroep en Innovatie-ambassadeur van Greenport West-Holland – speelde bij de totstandkoming van die campussen een cruciale rol. “We krijgen vaak aanvragen vanuit andere regio’s: die willen weten hoe we ons netwerk hebben ingericht.”

Gert, hoe zijn de campussen destijds ontstaan?

“Zo’n tien jaar geleden was er een te grote afstand tussen het onderwijs, het onderzoek en het bedrijfsleven. Dat gold voor heel veel sectoren, dus ook voor de glastuinbouw. We hebben toen met een aantal personen de handschoen opgepakt, en dat heeft geleid tot de start van de Greenport Horti Campus. Al direct bij de start hebben we de gemeenten Lansingerland, Barendrecht en Westland bij die ontwikkeling betrokken. En dat heeft geleid tot drie plekken waar bedrijven, onderwijs, onderzoek en overheid elkaar kunnen treffen.”

Wat was het idee van de campussen?

“Om de afstand te overbruggen heb je een clubhuis nodig: een campus dus. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Vanaf de start was ons uitgangspunt dat die campussen ‘business driven’ moesten zijn. Vroeger deed het onderwijs vooral zijn eigen ding. Met de campussen brengen we ze dichter bij elkaar. Je moet niet vergeten: tien jaar geleden kenden bedrijven en onderwijs elkaar eigenlijk nauwelijks, nu wel.”

Wat is daarbij het uitgangspunt?

“Sinds de start werken we volgens de agenda ‘Feeding and Greening the Mega-cities’. Ofwel: hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de wereld? Die agenda was ook de start van Greenport West-Holland en het Innovatiepact van de Greenport. En die agenda heeft ook gevolgen voor onder meer de gebiedsinrichting. Niet voor niets zijn veel partijen betrokken bij de Groeifonds-aanvraag van de Greenport Horti Campus: Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, ondernemers, opleidingen, gemeenten. Zij zien het belang van de samenwerking op het gebied van innovatie.”

Het is inmiddels 2023: er zijn inderdaad drie campussen. Waarom dan een Groeifonds-aanvraag?

“Er is al heel veel bereikt de afgelopen jaren, waaronder de campussen. We krijgen vaak aanvragen vanuit andere regio’s: die willen weten hoe we ons netwerk hebben ingericht. Zo is er op veel manieren afstemming tussen onderwijs en bedrijven. Maar op het gebied van digitalisering en energieneutraal kunnen we nog stappen zetten. Dat is de kern van de Katapult-aanvraag voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan kunnen we – bij wijze van spreken – een extra doorstart maken.”

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wat gaan we dan doen?

“Dat gebeurt onder meer door de Learning Communities (waar onderwijs samenkomt), door stageplaatsen, door practoren en lectoren, door Leven Lang Ontwikkelen, noem maar op. Maar wat we precies gaan doen, dat gaan we samen bepalen. Dus onderwijs en bedrijven samen, in dialoog. Je kunt het zo zien: het huis staat, het bestemmingsplan is geregeld. Nu gaan we samen bepalen hoe we het huis gaan inrichten. Welke kleur krijgen de muren, waar komt de keuken? En het is een voortdurend proces. Met de toekomst ben je nooit klaar.”

Bedrijven die willen meewerken aan de kennis & innovatie-agenda van Greenport Horti Campus en aan Leven Lang Ontwikkelen kunnen zich melden bij Nico van Hemert: nico.vanhemert@greenportwestholland.nl.Pin It on Pinterest