Jaarplan 2024

Ruim 70 geïnteresseerden bezochten het symposium ‘Meer rendement door Biodiversiteit’ In de Westlandse Druif in Monster. De bijeenkomst was georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant en werd mede mogelijk gemaakt door Greenport West-Holland en haar partners Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. Op de website van Milieufederatie Zuid-Holland staan de presentaties en een verslag.Pin It on Pinterest