Jaarplan 2024

In november organiseerde Greenport West-Holland een themabijeenkomst over de rol van Smart Multi Commodity Grid (SMCG) in de energietransitie. Er waren zo’n 20 personen aanwezig vanuit de partners van EnergieAkkoord van de Greenport bij Duijvestijn Tomaten in Pijnacker.

Mattijs Taanman (Studio Wolfpack) deed in opdracht van de Energie Innovation Board en provincie Zuid-Holland onderzoek naar SMCG. Hij gaf aan dat in de energietransitie er veel aandacht is voor bronnen zoals zon, wind en geothermie, maar weinig voor infrastructuur en ICT. Het gaat erom hoe je de drie dragers van energie (warmte, electronen en moleculen) goed kan laten samenwerken in de energievoorziening van woningen en bedrijven. De productie, opslag en vraag moet daarvoor goed in beeld zijn zodat via een Internet of Energy een flexibel systeem gebouwd kan worden. De provincie Zuid-Holland werkt in deel 2 van het onderzoek aan een uitwerking van scenario’s om tot een handelingsperspectief en samenwerkingsovereenkomsten te komen. (Meer informatie op de website van de provincie.)

In het Westland is na 5 jaar pleidooi recent toestemming gekregen van ACM om een pilot te doen met een Smart Grid Electra. Arno van Scheijndel van Westland Infra gaf aan dat piektarieven elektra een optimaal gebruik van energie verhinderen. Met name in voor- en najaar zouden telers veel meer van net in kunnen kopen en hun WKK uitzetten omdat er dan warmte genoeg is. Dit geldt ook voor gebruikers van geothermie. Piektarieven zitten dan in de weg. In het eerste kwartaal van 2019 start Westland Infra met 25 telers met een stoplichtenmodel. Bij groen licht is er geen congestie op het net en kan men meer afnemen zonder extra rekening van de netkosten. Er is rood licht als er wel congestie is en het net niet meer aankan; men betaalt dan bij grotere afname nog steeds de piektarieven. In loop van 2019 schaalt men op naar 100 telers om in 2020 deze faciliteit in hele Westland aan te kunnen bieden. De toestemming van ACM is voor drie jaar.

‘SMCG avant la lettre’

Ingrid Voit (Engie) is concessiemanager van agrologistiek bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Klimaatneutraal en energieproducerend zijn de doelen voor dit meest duurzame logistieke terrein. Hierbij gebruikt zij de projecten en praktijk in de glastuinbouw als inspiratiebron. Volgens haar werken veel tuinders al als een ‘SMCG avant la lettre’. In Nieuw Reijerwaard werkt men aan aparte renderende businesscases voor onder meer wind, zon, WKO en groen gas. Bij de integratie van die projecten komt men tot waardecreatie voor het hele bedrijventerrein.

Als gastheer noemde Ted Duijvestijn het van groot belang om in samenwerking tot innovatie en oplossingen te komen. Die oplossingen worden volgens Ted in gesprekstafels bereikt. Haal nieuwe mensen in huis, zo benadrukte hij, bijvoorbeeld van de Haagse Hogeschool. Dat zijn frisdenkers die je echt verder brengen zo vertelde hij uit eigen bedrijfservaring. Als energie-ambassadeur van de Greenport onderstreepte Frank van Kuppeveld het belang van samenwerking en innovaties zoals de Smart Grids waar we vandaag over spreken. Waarbij ondernemers en overheden elkaar moeten vinden. Dit wordt met projecten in het EnergieAkkoord ook beoogd en gestimuleerd.

In de discussie kwam nog naar voren dat SMCG uitstekende mogelijkheden biedt voor de verbinding van Glastuinbouw met de stad (Gebouwde omgeving). De Glastuinbouw kan dan een belangrijke rol vervullen in de stabiele en duurzame energievoorziening in de regio. Programmamanager Jolanda Heistek van de Greenport deelde nog mee dat vanuit de Greenport voor de EnergieAkkoord partners ook in 2019 enkele themabijeenkomsten zoals deze worden gehouden. Zij riep op om naast bijvoorbeeld waterstof en verduurzaming bedrijventerreinen met ideeën en suggesties te komen voor die bijeenkomsten.

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze kennisbijeenkomsten, word dan partner van het EnergieAkkoord. Neem hiervoor contact op met Nico van Ruiten (Greenport programmaregisseur EnergieAkkoord).Pin It on Pinterest