Jaarplan 2024

Het bedrijf VanHier Design heeft biomateriaal ontwikkeld waarmee lokale, natuurlijke restromen die momenteel worden verbrand of gecomposteerd, worden verwerkt naar plaatmateriaal. Dit materiaal (BioM) kan bijvoorbeeld worden gebruikt als bouwmateriaal, meubel- en interieurafwerking. Om dit initiatief te steunen vroeg de Greenport VanHier Design een kunstwerk te maken: VanHier Design heeft ons logo verwerkt in een plaat geperst met freesiabladeren uit onze regio. Tijdens een bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van de Greenport heeft de voorzitter Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland) samen met ambassadeur BioBased Greenport Pieter Varekamp (wethouder gemeente Westland) het kunstwerk onthuld.

Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit betekent dat afval niet meer bestaat: plantaardige reststromen zijn grondstof voor nieuwe producten in bijvoorbeeld infra, gebouwen, meubels, consumentenproducten en verpakkingen.
Vanuit het Biobased Circulaire programma werkt Greenport West-Holland aan het zichtbaar maken van Biobased initiatieven voor het verwaarden van reststromen uit de tuinbouw. Zie ook www.bioboost-platform.com. VanHier Design is een goed voorbeeld van een initiatief dat bezig is met het verwaarden van agrarisch-, tuinbouw- en natuurreststromen. Meer informatie over VanHier Design

 Pin It on Pinterest