Jaarplan 2024

Tijdens het Jaarevent van InnovationQuarter is het deelakkoord van het Human Capital Akkoord voor de Greenport ondertekend. Daarmee is de Greenport een van de koplopers in de provincie. Het deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ bevat afspraken over een betere afstemming tussen vraag aanbod op de arbeidsmarkt voor het gehele tuinbouwcluster en alle opleidingsniveaus.

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

“Dit akkoord is hard nodig,” zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Greenport en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland over het Human Capital Akkoord. “De knelpunten op de arbeidsmarkt kosten de regio veel geld. Via de afspraken in dit akkoord behouden en ontwikkelen we talent voor de regio, zorgen we voor economische groei en werken we aan de concurrentiekracht van bedrijven in de regio. Zo geven we een impuls aan de Zuid-Hollandse economie.”

‘Van Werk naar Werk’

Programmamanager Jolanda Heistek van de Greenport ondertekende het deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ namens de partners van Greenport West-Holland. Het deelakkoord bevat de volgende afspraken:

  • 3.750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
  • 500 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
  • 2.000 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
  • 500 werkzoekenden aan het werk

Hiervoor is een aanpak ontwikkeld met diverse ondernemersgedreven interventies, onder andere het ontwikkelen van werving-
en scholingsfaciliteiten, het contracteren en opleiden van medewerkers, het ontwikkelen van ondernemerschap bij huidige en de volgende generatie. Onlangs werd Gerard van Oosten aangesteld als kwartiermaker voor de Human Capital Agenda van de Greenport.

Taskforce Human Capital

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland. In de board voeren alle bestuurlijke boegbeelden uit de regio (bedrijfsleven, onderwijs en overheid) het structurele gesprek met elkaar. De nijpende tekorten op de arbeidsmarkt zijn al langer onderwerp van gesprek. Naar aanleiding van het arbeidsmarktrapport stelde de EBZ eind 2018 een taskforce Human Capital in onder leiding van oud-minister van Onderwijs, en inmiddels burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt. Het Human Capital Akkoord werd op 24 juni ondertekend tijdens het jaarevenement van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, in de Van Nellefabriek in Rotterdam.Pin It on Pinterest