Jaarplan 2024

De Greenport heeft een online, interactief jaarverslag gepubliceerd. In dit jaarverslag staan de geboekte resultaten per thema, maar ook overzichten van alle evenementen in 2016 en video-interviews met betrokkenen. Het jaarverslag – met de titel ‘Dé weg naar resultaat’ – is te vinden op www.greenportwo.nl/jaarverslag-2016.

De Greenport werkt aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster en is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen. De Greenport houdt zich bezig met de volgende thema’s: Water, Agrologistiek & Infrastructuur, Internationalisering & Positionering, Kennis & Innovatie, Strategische Gebiedsontwikkeling, Duurzame energietransitie en Gezondheid & Geluk.

Aansprekende resultaten

In 2016 heeft de Greenport veel aansprekende resultaten geboekt, vertelt programmamanager Jolanda Heistek. Zo werd gestart met een onderzoek naar de toekomst van de verschillende agrologistiek(e terreinen) in de regio, was de Greenport nauw betrokken bij de Roadmap Next Economy en werd de samenwerking op het gebied van biobased geïntensiveerd binnen Bio Base Greenport Westland-Oostland.

Digitalisering

“De Greenport wil aan de samenwerkingspartners laten zien wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Daarnaast willen we dat ook vertellen aan alle andere stakeholders binnen het regiolale tuinbouwcluster”, vertelt Heistek. “We hadden kunnen kiezen voor een papieren jaarverslag. Maar de Greenport werkt constant aan de toekomst. Digitalisering hoort daar zeker bij. Daarom onze keuze een digitaal jaarverslag te maken. ”

Interviews

In het jaarverslag ‘Dé weg naar resultaat’ staan niet alleen resultaten; de Greenport interviewde ook een groot aantal betrokkenen, verdeeld over de verschillende thema’s. Zo vertelt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra voor de camera over strategische gebiedsontwikkeling, laat ondernemer Eric Moor zijn licht schijnen op internationalisering en licht Gert Kant van Lentiz de rol en toekomst van kennis & innovatie in de tuinbouw toe.\

Ga naar het Jaarverslag ‘Dé weg naar resultaat’: www.greenportwo.nl/jaarverslag-2016.

 Pin It on Pinterest