Jaarplan 2024

De Nederlandse economie moet naar een nieuw niveau gebracht worden. Dat is de boodschap van de visie ‘NL Next Level’ van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Voorzitter Greenport Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) steunt deze visie. “Als provincie en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zetten we vol in op de transitie van de economie.”

Bom-Lemstra sprak tijdens het Miljoenenontbijt van VNO-NCW Oostland, dat dit jaar plaatsvond bij Koppert Biological Systems. VNO-NCW Oostland organiseert dit evenement ieder jaar op de ochtend na Prinsjesdag. Dit jaar stond het Miljoenenontbijt in het teken van NL Next Level, de visie die onlangs werd gelanceerd door VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Om een beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – moeten ondernemingen, instituties en de economie naar een nieuw niveau gebracht worden, stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Doorgaan op de bestaande, vaak aan het einde van hun levenscyclus zijnde paden voldoet niet meer: er zijn grotere stappen nodig op tal van terreinen.

Campagne NL Next Level

Bom-Lemstra: “Als Gedeputeerde Staten zetten we in op een slimmer, sterker en schoner Zuid-Holland. Dat betekent het versterken van de haven, de industrie en de greenports. Daarbij gaat het om herstructurering en modernisering, maar vooral om een transitie van fossiele energie naar duurzame energie, en van analoge informatie naar verdere digitalisering, en van lineaire grondstoffeneconomie naar circulaire economie. De greenport is gewend zich aan te passen aan veranderende omstandigheden – denk maar aan het gebruik van CO2 of licht – maar deze transitie wordt een heel grote.”

Bekijk de website van NL Next Level.Pin It on Pinterest