Jaarplan 2024

Greenport West-Holland is aanwezig bij het Symbiosis-event op 13 mei bij Blue City in Rotterdam mét een eigen stand.

Levend netwerk SYMBIOSIS 

BlueCity zet samen met de bioniers alles wat er in het BlueCity gebeurt in de spotlights. De experimenten en ontdekkingen van het afgelopen jaar worden met investeerders, wetenschappers, designers en bezoekers gedeeld. Er is een matchmaking programma van verdiepingssessies, talks, een netwerkmarkt en een tentoonstelling van materialen en grondstoffen van de toekomst in de voormalige wildwaterbaan. Symbiotische relaties ontstaan ​​in goede gesprekken. Daarom start SYMBIOSIS 2022 met zes verdiepingssessies, aansluitend bij thema’s waar ondernemers, partners en ontwerpers in en rond BlueCity aan werken: 

  • Verpakking vanuit een biochemisch perspectief
  • Regeneratief zeewier: hoe organiseer je dit?
  • Invasieve soorten gebruiken als hulpbron
  • The Hemp Project: op zoek naar nieuw textiel
  • Producten uit de wetlands
  • Tomatenleer: een circulair aanbod ecosysteem

Moderator is Yophi Ignacia, een modeontwerper uit Rotterdam, zij is gespecialiseerd in ontwerp, onderzoek en advieswerk op het gebied van duurzaamheid. 

Lucas de Man, Diana van Bokhoven en Pascal Leboucq van Biobased Creations geven samen een keynote. Ze vertellen over hun aanpak, installaties en programma’s als doorlopende onderzoeks- en discussiestukken en tonen de onbekenden, de knelpunten, de vraagtekens. Biobased Creations van New Heroes zijn experimentele projecten die bestaande en toekomstige mogelijkheden modelleren en de schoonheid en impact van biobased materialen in een circulaire samenleving vieren. Met hun creaties, zoals The Exploded View, willen ze het duurzaamheids gesprek ombuigen van “is dit mogelijk?” naar “hoe gaan we dit samen doen?” 

Alles wat je aandacht geeft groeit.. CIRCULAR FACTORY

SYMBIOSIS gelooft dat natuur en bedrijfsleven in symbiose kunnen leven. Maar als we echt impact willen maken, moeten er positieve alternatieven naar markt. Dat betekent dat talentvolle circulaire bedrijven hun productie gaan opschalen. De groei van een circulaire start-up is ingewikkeld: het vraagt van ondernemers om over te schakelen van een prototype en samples op laboratoriumschaal naar een productieproces op schaal in een eerste demofabriek. Ze gaan van denken in materiaal en product naar machines en productielijnen, van een paar kilogram naar tonnen verwerking en van een paar ton ontwikkelingsgeld naar miljoenen investeringen. Het maken van deze stap vraagt om een sterk ecosysteem dat deze ondernemers gericht helpt met ervaring, expertise en faciliteiten.

BlueCity, Tekkoo (o.a. bekend van Peel Pioneers) hebben daarom de handen ineen geslagen met partners Renewi, Invest-NL, St. Ondernemersbelangen, Gemeente Rotterdam en ScaleupNation voor een programma om deze bedrijven te helpen. Met het programma Circular Factory ondersteunen ze circulaire start-ups met een hoog potentieel bij het realiseren van hun eerste demoplant. Er is in de eerste editie plek voor tien ondernemers. De selectie is grondig. Circular Factory zoekt ondernemers die een product maken van afval of biomassagrondstof; een succesvolle pilot op laboratoriumschaal hebben uitgevoerd; interesse hebben van klanten om het product op commerciële schaal te kopen en een haalbaar businessplan en zorg voor startfinanciering om het bedrijf te laten groeien. Op vrijdag 13 mei SYMBIOSIS wordt het programma gelanceerd en start de inschrijving voor ondernemers. 

Een aantal bioniers op SYMBIOSIS uitgelicht:

Zeewier ondernemers in BlueCity

Sinds de opening van het Lab zijn er drie zeewier ondernemers aan de slag gegaan: Kelp Blue, BlueBlocks en Zeefier. De bioniers van deze ondernemingen werken aan een productieketen rondom het gebruik van zeewier: een van de meest kansrijke grondstoffen om CO2 op te slaan én geschikt voor productie van bioplastics, voedsel, textiel, bouwmateriaal en veel meer. Kelp Blue groeit kelpbossen over de hele wereld om de gezondheid van de oceanen te bevorderen en CO2 op te slaan. Ze oogsten kelp als grondstof voor duurzame landbouwproducten, bodemverbeteraars, biopackaging en nutraceuticals. 

BlueBlocks heeft met gebruik van BlueCity Lab onder meer een plaatmateriaal van zeewier ontwikkeld dat toepasbaar is in de bouw. Zeefier gebruikt de reststromen uit de zeewierteelt voor het maken van textielverf. Textiel is een zeer vervuilende industrie. Vooral synthetische kleurstoffen zijn een bedreiging voor onze gezondheid en het milieu vanwege de gevaarlijke chemicaliën die ze vaak bevatten. Zeefier biedt een alternatief voor deze vervuilende industrie.

Ilse Kremer met Fabulous Fungi

Textielverf is een van de grootste oorzaken van vervuiling in de kledingindustrie. Ilse Kremer heeft met haar afstudeerproject Fabulous Fungi aan de Willem de Kooning Academie ontdekt dat diverse schimmels mooie, felle kleuren kunnen maken. Nick van Biezen, eigenaar bij Bio-aNAlytiX en schimmel expert en Kremer ontmoetten elkaar in BlueCity Lab en besloten  samen te werken om de experimenten uit te voeren die nodig zijn om van Fabulous Fungi een marktklaar bedrijf te maken. De startup verwacht eind volgend jaar aan de slag te gaan met de voorverkoop van producten. In de expo, in de oude wildwaterbaan van het zwembad, worden een aantal kledingstukken van Fabulous Fungi tentoongesteld. 

TOMATENLEER

Bladafval uit Nederland omzetten naar een plantbased leer dat volledig plasticvrij, diervrij én biobased is – daar is in 2020 een pilot mee gestart door een consortium van vier bedrijven. Het materiaal heet Treekind, door Biophilica – ontwikkeld door ontwerper Mira Nameth. Het Nederlands consortium wordt gevormd door Den Ouden Groep, die biobased oplossingen aanbiedt vanuit groene reststromen, een biolab – BlueCity Lab. Acht designers zijn in 2021 gevraagd om aan de slag te gaan. De drie winnende ontwerpen worden tentoongesteld. 

SYMBIOSIS is mogelijk gemaakt door de steun van de volgende partners: de Gemeente Rotterdam, Samen voor Biodiversiteit en het Stimuleringsfonds voor Creatieve industrie als strategisch partners, en ASN Bank, Provincie Zuid-Holland, Extractenbibliotheek – Greenport West-Holland, De WAAG Society, Circulair Loket, LabMakelaar Benelux, HAN Biocentre, Hogeschool Rotterdam en Corbion als programma partners.

Tickets voor SYMBIOSIS 2022 zijn te bestellen via de website bluecity.nl. Een single ticket kost € 20,00 en een symbiosis ticket € 25,00 (toegang voor 2). Studenten krijgen 50% korting op deze tarieven. https://www.bluecity.nl/agenda/symbiosis-2022/

=============================================================

Wil je bij de perspreview aanwezig zijn, stuur een mail naar storytelling@bluecity.nl

Voor meer informatie over SYMBIOSIS neem contact op met Nienke Binnendijk (BlueCity Lab): n.binnendijk@bluecity.nl|06-47826247 en voor meer informatie over Circular Factory neem contact op met Jeanette Verdonk (marketing en programma): j.verdonk@bluecity.nl | 06-44303299Pin It on Pinterest