Jaarplan 2024

Sinds 2 jaar werkt Greenport West-Holland met een groeiend ecosysteem van koplopers aan het verduurzamen en circulair maken van de verpakkingen en teeltmaterialen in de (glas)tuinbouw. Omdat de meeste van de verpakkingen en teeltmaterialen van plastic zijn is het programma bekend onder de naam ‘Programma plastics’. Gezien de urgentie (beleidsdoelstellingen, maatschappelijke druk) en de ambitie (ondernemers zoeken actief naar oplossingen) zal het programma in 2023 flink opgeschaald worden via samenwerking van Greenport West-Holland met de Transitie-agenda kunststoffen van de Provincie Zuid-Holland. Het overall doel is om ruim voor de beleidsdoelstelling (2050) volledig circulaire toepassingen en systemen te hebben voor de teeltmaterialen en verpakkingen in het tuinbouwcluster.

Bekijk de vacaturePin It on Pinterest