Jaarplan 2024

Benefits of Nature heeft zich aangesloten bij de Greenport West-Holland. De stichting, die onder meer de duurzaamheid van tuinbouwbedrijven in kaart brengt, zal toetreden tot de Greenboard van de Greenport. “Door deze samenwerking kunnen we concrete stappen zetten in het verduurzamen van de het regionale tuinbouwcluster”, aldus Jolanda Heistek (Greenport) en Henri Potze (Benefits of Nature).

Benefits of Nature, opgericht in 2014, heeft als doel het verduurzamen van de gehele tuinbouw supply chain. Zo brengt BoN de footprint van bedrijven, producten, processen en materialen in kaart. Deze footprint-score kan gebruikt worden als startpunt bij concrete verbeterplannen, maar ook voor bijvoorbeeld benchmarks tussen bedrijven of organisaties. Inmiddels zijn meer dan 150 tuinbouwbedrijven (o.a. sier- en groenteteelt, toeleveranciers) aangesloten bij Benefits of Nature.

“We werken aan het verlagen van de footprint van de tuinbouw”, vertelt Henri Potze, oprichter en bestuurder van Benefits of Nature. “Dat doen we onder meer door footprints te berekenen, maar ook door bijvoorbeeld bedrijven en organisaties te helpen met verbeterplannen en communicatie. Daarnaast werken we met onze partner GroentenFruit Huis aan het opstellen van Europese regels voor Product Environmental Footprint Category Rules voor groenten en fruit.”

Samenwerken aan duurzame toekomst

De samenwerking tussen de Greenport en Benefits of Nature zal vanzelfsprekend op het vlak van duurzaamheid liggen. De Greenport werkt aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster, Benefits of Nature kan duurzaamheid kwantificeren voor bijvoorbeeld ondernemingen of overheden. De komende periode wordt bekeken hoe de samenwerking op dat thema verder kan worden ingevuld.

Jolanda Heistek, programmamanager van de Greenport: “We zijn er trots op dat Benefit of Nature zich aansluit bij de Greenport en toetreedt tot de Greenboard. Samen kunnen we werken aan een nog duurzamere toekomst voor bij ons aangesloten overheden, bedrijven en kennisinstellingen.”

Henri Potze, bestuurder van Benefits of Nature: “De samenwerking met de Greenport is belangrijk voor onze organisatie. Daarom is de Greenport nu een van onze founding fathers. We zien er zeer naar uit om samen het netwerk van de Greenport concrete tools te geven voor een verdere verlaging van de footprint van de Nederlandse tuinbouw.”Pin It on Pinterest