Jaarplan 2024

De gezamenlijke Greenports hebben minister Wiebes van Economische Zaken aangeboden de energietransitie samen aan te pakken en zo een flinke stap te zetten in het halen van de klimaatdoelen. Kern van het voorstel is een vermindering van het verbruik van laagcalorisch gas.

De Nederlandse tuinbouw zet vol in op een aardgasloze toekomst. Dat gebeurt zowel door individuele bedrijven (onder meer op het gebied van aardwarmte) en door gezamenlijke inspanningen. Bij veel van die projecten speelt de rijksoverheid een doorslaggevende rol. Zo valt restwarmte niet onder de SDE+ regeling (en kan dus niet concurreren met de aardgasprijs). Daarom doen de gezamenlijke Greenports een voorstel aan minister Wiebes van Economische Zaken. Dit voorstel is per brief aan hem overhandigd op vrijdag 16 maart 2018 (lees de integrale brief).

Het voorstel bestaat in het kort uit de volgende aanbevelingen:

  • Voor een toename van de elektrificatie van de energievoorziening is een nieuwe tariefstructuur voor elektra nodig. Hiervoor zou de overheid een dialoog tussen de tuinbouw, de netbeheerders en de ACM moeten ondersteunen.
  • Een goede CO2-voorziening is randvoorwaardelijk voor de tuinbouw om van het aardgas af te kunnen gaan. Hiervoor is een landelijk dekkend net nodig en dat kan niet zonder subsidie worden aangelegd. Voor het transport van warmte moeten onder meer transportleidingen worden aangelegd en distributienetten worden aangepast.
  • Voor het slagen van warmtetransportnetten is een uitbreiding van de SDE+-regeling nodig, of zouden kosten als de ontsluiting van bronnen, distributie en afname uit de investering gefinancierd kunnen worden.
  • Voor een gedegen beleid zou de glastuinbouw betrokken moeten worden bij lopende (beleids-)ontwikkelingen zoals de beleidsbrief geothermie, de marktordening rond warmte, de totstandkoming van de Warmterotonde in Zuid-Holland en warmterotondes elders in voorbereiding.

“Het is onze overtuiging dat een investering in het terugbrengen van het gebruik van laagcalorisch gas in de glastuinbouw een enorme impact heeft op niet alleen dat gasverbruik, maar ook op de Klimaatagenda en de economische agenda’s voor de Greenports en de industrie”, schrijven Han Weber (gedeputeerde Zuid-Holland) en Jaap Bond (gedeputeerde Noord-Holland) namens de gezamenlijke Greenports. Ook Sjaak van der Tak (voorzitter Glastuinbouw Nederland), Niek-Jan van Kesteren (voorzitter Greenport Holland) en Cees Veerman (voorzitter Coalitie HOT) hebben de brief aan minister Wiebes ondertekend.

Lees de brief aan minister Wiebes

 Pin It on Pinterest