Jaarplan 2024

Het eind van 2016 jaar nadert. Een mooi moment om terug te kijken, bijvoorbeeld naar alle mooie evenementen van afgelopen jaar. Het zijn er bijna te veel om op te noemen. Neem de bijeenkomst ‘Energietransitie en Geothermie’ van mei, waarvan de Greenport een van de organisatoren was.

Tijdens die bijeenkomst gaf onder meer Rob de Wijk van Den Haag Centrum voor Strategische Studies een presentatie over geopolitieke ontwikkelingen. Zo liet hij zien dat open economieën beter presteren dan gesloten economieën. Zo nam het belang van China op de wereldmarkt enorm toe toen Mao werd opgevolgd door Deng Xiaoping, die een veel internationalere blik had. De Wijks boodschap, zeker voor handelsland Nederland: gooi de grenzen niet dicht.

Grenzen bieden veiligheid. Ze beschermen tegen de buitenwereld. Maar grenzen zijn ook een belemmering voor jezelf. Ze voorkomen groei. Je wordt een eiland, om te spreken in MINT-termen (zie het verslag van die bijeenkomst verderop in deze Update).

Als er iets is wat de aanpak van de Greenport kenmerkt, is dat we doen alsof er geen grenzen zijn. ‘Grensontkennend samenwerken’, noemde pas iemand onze aanpak. Die werkwijze gaat een stap verder dan ‘over je grenzen heen stappen’. In dat laatste geval trek je heel even je warme jas aan, doe je de deur open en zet je een stap naar buiten, om even later terug te keren.

Bij ‘grensontkennend samenwerken’ is er geen deur, er is zelfs geen muur. In alle openheid praat je met je buren. Zoals we deden tijdens de Roadmap Next Economy. In een sfeer van vertrouwen en wederzijds begrepen eigenbelang spraken we met andere regionale partijen. Niet om er zelf beter van te worden, maar om er samen beter van te worden.

Steeds vaker om me heen zie ik voorstanders van zo’n aanpak. Zo viel de term ‘grensontkennend samenwerken’ ook bij de Meet & Greet Energie die we vorige week organiseerden met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En neem de presentatie van Annemieke Roobeek over clusters tijdens het Westland Event: ook zij pleitte voor een samenwerking die gebouwd is op openheid en geen grenzen kent.

Het is misschien een beetje vreemd, maar op de grens van 2016 en 2017 houd ik hier een pleidooi voor het negeren van grenzen. Ik hoop dat u mij dat vergeeft en dat ik u op de drempel van 2017 een mooi nieuw jaar mag wensen. Geniet tijdens de komende feestdagen, kijk met goed gevoel terug op 2016, doe nieuwe energie op voor het nieuwe jaar, en gooi de deuren open!

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest