Jaarplan 2024

De Groeiagenda Zuid-Holland is gereed. Op 1 maart zal het document worden gepresenteerd aan 10 regionale Kamerleden op 1 maart. Op 16 maart van 17:15 tot 18:45 uur is de grote lancering met als sprekers Jaap Smit (Commissaris van de Koning en voorzitter Economic Board Zuid-Holland), Tim van der Hagen (rector magnificus en voorzitter CvB TU Delft), Edith Schippers (president DSM Nederland), Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter), Aziza Akhmouch (Head of the Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division, OECD), Prof. dr. Frank van Oort (Erasmus Universiteit Rotterdam), Focco Vijselaar (DG Bedrijfsleven en Innnovatie, ministerie van Economische Zaken & Klimaat), Stan Kaatee (DG Werk, ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid), Kees van der Burg (DG Mobiliteit, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Kim Putters (directeur SCP).

Ga naar de webpagina van Zuid-Holland over de GroeiagendaPin It on Pinterest