Jaarplan 2024

De term ‘Greenport’ is nog relatief jong. In 2004 werd het concept voor het eerst gebruikt. (Voor de volledigheid: dat was in de Nota Ruimte van het toenmalige Ministerie van VROM). Sindsdien kom je de term Greenport steeds vaker tegen. Zo telt Nederland een aantal regionale Greenports. En er zijn ook steeds meer bedrijven die de naam gebruiken.

Onze eigen Greenport bestaat in de huidige opzet net iets langer dan twee jaar. We zijn dus piepjong, zou kun je zeggen. En wat doe je als je jong bent? Juist: groeien.

Gegroeid zijn we, en hoe! Onder meer wat betreft het aantal partners, het aantal netwerken, het aantal Twitter-volgers, het aantal bijeenkomsten… En ook in onze bekendheid en onze impact.

De laatste maanden krijg ik – namens de Greenport – steeds vaker complimenten, vooral als het gaat om onze aanpak. We slaan succesvol bruggen met andere sectoren, onder meer door onze deelname aan de Roadmap Next Economy. We bereiken het regionale en landelijke tuinbouwcluster, bijvoorbeeld door aanwezigheid tijdens bijeenkomsten als Sierteelt(Digi)Taal.

Dat we gegroeid zijn zal ook u niet zijn ontgaan. Maar groei alleen is geen doel, het gaat om resultaat. Dat beseffen we ons donders goed. We moeten ervoor zorgen dat onze belofte – een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster – uitkomt. Om in agrarische termen te spreken: er moet ook geoogst worden.

Het komende jaar – en de jaren daarna – staat bij de Greenport alles in het teken van oogsten en resultaat boeken. We zijn overtuigd dat we daarin slagen: de eerste jaren hebben we daarvoor een solide basis gelegd.

Maar die resultaten kunnen we niet in ons eentje boeken. Dat doen we samen met partners, zowel binnen als buiten de tuinbouwsector, en vaak zelfs buiten onze eigen regio of land. In deze nieuwsbrief leest u daarvan enkele voorbeelden. Zo vindt de eerstvolgende Greenboard – de denktank van de Greenport – plaats bij Van Gelder groente & fruit, een schitterend familiebedrijf uit Ridderkerk. En zo zijn we blij met de goede contacten die we hebben met de regionale tuinbouwjongeren. Want de jeugd heeft de toekomst. Daarvan is onze eigen Greenport het levende bewijs!

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest