Jaarevent 2023

Een kas verkopen aan een teler in het buitenland, dat lukt over het algemeen wel. Maar een grootschalig project verkopen om een Mega-city te voeden, dat is andere koek. De nieuwe stichting Dutch Greenhouse Delta werkt aan de positionering en branding van de Nederlandse glastuinbouwsector en aan precompetitieve samenwerking.

De internationale markt voor tuinbouwtechniek is de laatste jaren flink veranderd, vertelt Mike Vermeij, directeur van Bom Group. Zo zijn er steeds meer grote ondernemingen van buiten de tuinbouw die zich als projectontwikkelaar opwerpen en slim inkopen/verkopen. En vaak met opmerkelijk succes.

De oplossingen van die bedrijven zijn misschien technisch minder goed dan die van Nederlandse bedrijven. Maar op het gebied van positionering en branding zijn deze bedrijven of consortia juist zeer succesvol. Het gebeurt meer dan eens dat een project van enkele honderden hectares wordt binnengehaald door zo’n nieuwe marktpartij. En vaak gebeurt dat door intensieve samenwerking met de nationale overheid.

“Er was dus een organisatie nodig om de Nederlandse glastuinbouw beter te positioneren”, aldus Vermeij. Samen met Hein van der Sande (Certhon), Wouter Kuiper (Kubo) en Maren Schoormans (Priva) is daarom Dutch Greenhouse Delta opgericht. De stichting gaat zich bezighouden met internationale profilering en branding en specifiek met sectoroverschrijdende coalitievorming. Heel bewust zal er niet geen coalitievorming binnen de sector door Dutch Greenhouse Delta geregeld worden. “Wij faciliteren dat samenwerking tussen bedrijven en ook sectoren ontstaan.”

Grote markten, grote oplossingen

Projecten worden complexer, zeker nu overheden in onder meer Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika beseffen dat ze een maatschappelijke taak hebben: het voeden van de bevolking. Ze besluiten daarom het initiatief te nemen voor grootschalige voedselproductie, zoals een kassencomplex van honderden hectares.

Dat is dus ‘Feeding and Greening the Mega-Cities’ in de praktijk. En in die praktijk blijken er twee belangrijke, nieuwe ontwikkelingen waarvoor oplossingen gevonden moeten worden.

Allereerst gaat het om mega-projecten. Vermeij: “Grotere markten vragen grote oplossingen. Die oplossingen overstijgen wat individuele bedrijven zoals kassenbouwers aankunnen. Dat vraagt om samenwerking.”

Daarom wil Dutch Greenhouse Delta aanvragen van mogelijke klanten kanaliseren, onder meer door de achterban te informeren en door partijen op te roepen consortia te vormen. “Bedrijven kunnen zich bij ons aansluiten.”

Samenwerken met politiek en overheid

De tweede nieuwe omstandigheid betreft het type klanten voor de kassen. Dat zijn bij dergelijke projecten overheden of overheidsgebonden organisaties. Deze vragen een andere aanpak. Niet beginnen met een lage offerte, maar beginnen via de Nederlandse politiek. “Dit werkt echt heel anders. Je ziet heel duidelijk dat in bijvoorbeeld Spanje, Israël en Korea overheden, ondernemers en financiers nauw samenwerken in het verwerven van dit soort opdrachten.”

Daarom zal Dutch Greenhouse Delta onder meer deelnemen aan handelsmissies vanuit de overheid. “De politiek wil ons graag helpen”, vertelt Vermeij. Zo nam hij onlangs deel aan een handelsmissie onder leiding van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra – tevens voorzitter van de Greenport – aan China. Ze bood Chinese ambtsbekleders aan dat Nederlandse bedrijven konden adviseren op het gebied van voeding. Die uitgestoken hand werd graag aanvaard. En wie weet tot wat dat leidt… “Daarom werken we nu onder meer aan een bidbook van de Nederlandse glastuinbouwsector. Die kan dan worden meegenomen door bijvoorbeeld politici als ze op handelsreis gaan.”

Aansluiten?

“We hebben een flinke uitdaging, en een flinke ambitie”, vertelt Vermeij. “Maar we geloven ook dat dit keihard nodig is voor de sector. We zijn inmiddels in gesprek met andere sectoren en ook met bankiers: ook die hebben interesse. En we hopen we dat meer bedrijven zich aansluiten bij Dutch Greenhouse Delta als lid.”

Op de achtergrond werkt Dutch Greenhouse Delta aan onder meer een promotiefilm en een website. Tot die tijd is Dutch Greenhouse Delta te bereiken via persoonlijke contacten met Mike Vermeij (Bom Group), Hein van der Sande (Certhon), Wouter Kuiper (Kubo) en Maren Schoormans (Priva).Pin It on Pinterest