Jaarplan 2024

Onlangs is de haalbaarheidsstudie van zonne-energie op waterbassins gepresenteerd. Drijvende zonnepanelen op waterbassins bij telers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag en het EnergieAkkoord van de Greenport West-Holland. Met pilotprojecten is onderzocht welke (on)mogelijkheden er zijn voor opschaling. Lees verder op de website van RES Rotterdam Den Haag

 Pin It on Pinterest