Jaarplan 2024

Greenport West-Holland organiseerde een bijeenkomst waar bedrijven, onderzoek en overheid praatten over hoe de glastuinbouw zich kan verbinden aan regionale voedselsystemen. De bijeenkomst werd georganiseerd door Greenport West-Holland Transitieprogramma Circulaire Metropool (Else Boutkan) en Actieagenda Gezondheid & Geluk (Natasja van der Lely) in samenwerking met Amped, een organisatie met veel kennis en ervaring op gebied van regionale regeneratieve voedselsystemen. De opening van de bijeenkomst werd verzorgd door Prins Carlos de Bourbon de Parme van stichting Compazz. 

De bijeenkomst was een vervolg op de presentatie op 5 oktober tijdens het Nationale Tuinbouwcongres van Greenports Nederland.

Het voedselsysteem verandert, en die ontwikkeling gaat steeds sneller. Zo lijkt de trend van regionalisering van voedsel een blijvende. Voor de glastuinbouw betekent dit dat het zich opnieuw met de stad kan verbinden door middel van voedsel, en dat de glastuinbouw de maatschappelijke waarde en relevantie moet omarmen. Dat geldt bijvoorbeeld bij preventieve gezondheid en duurzaamheid.

Om te werken aan én met de echte waarde van onze producten moet de glastuinbouw zich blijven ontwikkelen, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn:

  • Lokale experimenten (zorginstellingen, scholen, in grote bedrijven en organisaties) , en aansluiten bij de bestaande City deals en Preventie-akkoorden (zoals Preventie gezondheid in de steden)
  • Coalities bouwen met elkaar en samen ‘op expeditie’ gaan: kijken bij steden en initiatieven die het al goed doen, bijvoorbeeld bij de opbouw van een regionaal voedselsysteem in Metropool Region Amsterdam (Amped)
  • Blijven uitdragen dat we al een rol spelen in dit thema

De glastuinbouw moet hiervoor ondernemerschap en innovatiekracht inzetten. Zoals Prins Carlos stelde tijdens de bijeenkomst: “Partijen die met deze oplossingen kunnen komen, zullen de winnaars van de toekomst zijn”.

Meer informatie: Natasja van der Lely (natasja.vanderlely@greenportwestholland.nl) en Else Boutkan (else.boutkan@greenportwestholland.nl).



Pin It on Pinterest